Życie Akademickie 94/2002

Życie Akademickie 94/2002

Życzenia świąteczne
SERWIS INFORMACYJNY
Wznowienie „Życia Akademickiego”
300-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego
Minister Adam Giersz z wizytą we Wrocławiu
Funkcje Rektora AWF we Wrocławiu na forum ogólnopolskiego środowiska akademickiego
Nowy skład URSS
Doktoraty honoris causa na uczelniach wrocławskich
Uczelniane nowości wydawnicze
Inauguracja nowego roku akademickiego 2002/2003
Wystąpienie rektora prof. dr. hab. Tadeusza Koszczyca na inauguracji roku ak.
Centrum Historii AWF we Wrocławiu uczelnianym muzeum?
Czy akredytacja pomoże nam wejść do Unii Europejskiej?
I co dalej po studiach?
Kryta pływalnia AWF we Wrocławiu – parametry i funkcje
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna Wydziału Wychowania Fizycznego
Struktura organizacyjna Wydziału Fizjoterapii
Możemy być dumni z naszych absolwentów
X Spotkanie Redaktorów Prasy Akademickiej
Wystawy książki naukowej
Udział naszych naukowców w konferencjach międzynarodowych
Kalina pod piramidami
Góry pikne są
Kawalkada na Hubertusie
Obóz Adaptacyjny – Olejnica 2002
Ruszyła liga koszykówki
Piłkarze też już kopią
Rozgrywki ogólnopolskie