Życie Akademickie 103/2005

Życie Akademickie 103/2005

 10 numer nowej edycji "Życia Akademickiego"

 Wybory

 SERWIS INFORMACYJNY

 Spotkanie rektorów AWF z Prezydium Zarządu Głównego AZS

 Akademickie Centra Szkolenia Sportowego

 Dotacja MENiS na 2005 rok

 Nowi członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

 Fundusz pomocy materialnej dla studentów AWF we Wrocławiu

 Odnowiona witryna

 Deklaracja Komitetu Wspierającego Obchody Jubileuszu 60. Polskiego Środowiska Akademickiego we Wrocławiu

 Do Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 List do Przewodniczącego KRASP

 Publiczne obrony prac doktorskich

 Plagiat.pl

 Akademickie wojny narkotykowe

 Nowy Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

 Pracownie z europejskim znakiem jakości ISO

 Informacje Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

 Właściwie inny osobnik by już dawno umarł, a dlaczego ten jeszcze może?...
Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Markiem Zatoniem

 Nowa pracownia rezonansu magnetycznego

 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa"
Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole"

 Seminarium Naukowe prof. Petera Weinberga

 V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

 Agresja w kulturze fizycznej w świetle badań naukowych

 "Problemy badawcze w lekkoatletyce" – VI Konferencja Naukowa

 Opłatek Samorządu Studenckiego z Senatem

 Miła niespodzianka

 Chlebem i ciepłym słowem

 Wyniki XII Plebiscytu "Życia Akademickiego" na najpopularniejszego sportowca i trenera AWF we Wrocławiu w 2004 roku

 Moje sukcesy to olbrzymia zasługa trenera – Rozmowa Robertem Andrzejukiem

 Nie boję się stanąć w szranki z innymi – Wywiad z Adamem Medyńskim

 Jednak warto pracować z młodzieżą! – Rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Naglakiem

 Jacek Grobelny – pierwszy westman na AWF

 Jeżdżę na rowerze bez hamulców – Rozmowa z Marcinem Szymańskim

 "Kalinowe" rozmaitości

 Grauspitz czyli Trzeba tam będzie jeszcze powrócić...

 Nowy minister w MENiS

 Memoriał Bronisława Haczkiewicza

 Lekka atletyka

 Judo

 Strzelectwo sportowe

 Tenis stołowy

 Siatkarze w Holandii

 Derby studentów specjalności trenerskiej z piłki nożnej

 Dolnośląska Liga Międzyuczelniana

 Pływanie synchroniczne

 Futsalowa Liga AWF we Wrocławiu

 Odeszli na zawsze – Mateusz Hryncewicz

 Bycie ratownikiem to wyróżnienie

 Jan Bełkot

 Oferta dla nauki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2005

 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 1% twojego podatku dla Paulinki