O nas

Adres redakcji:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35

Siedziba redakcji:
Wrocław
ul. Witelona 25A, pok. 80
tel. 71 347 31 46; 602 695 221

e-mail:
zycie@awf.wroc.pl

Anna Kiczko
Dr nauk o kulturze fizycznej (2003 – AWF we Wrocławiu), trener lekkiej atletyki (1988 – AWF we Wrocławiu), mgr filologii polskiej (1971 – Uniwersytet Wrocławski); emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Lekkoatletyki i Gimnastyki; uczestnik 22. ogólnopolskich konferencji szkoleniowych dla redaktorów gazet akademickich (1994-2014). Pracuje w redakcji „Życia Akademickiego” od momentu powstania pisma Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, tj. od grudnia 1993 r., początkowo jako sekretarz redakcji i redaktor prowadzący, a od 2003 r. jako redaktor naczelny (uchwała nr 8/2003 z 23.01.2003 r. Senatu AWF we Wrocławiu). Jest twórcą nowoczesnego czasopisma uczelnianego w formacie PDF publikowanego w latach 2003-2014 zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej (www.zycie.awf.wroc.pl) w liczbie 36 kwartalnych wydań. Od 2012 r. ze względów oszczędnościowych oraz ekologicznych zrezygnowano z wersji papierowej, publikując na stronie internetowej wersję PDF. W 2014 roku w celu utworzenia portalu zastosowano najnowocześniejszą technologię Python, uzyskując wersję gazety permanentnej, dzięki czemu czytelnicy „Życia Akademickiego” mogą śledzić na bieżąco najważniejsze wydarzenia uczelniane oraz środowiskowe.