Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 25.10.2014 | Kategoria: Święto uczelni


Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W piątek, 24 października, po raz dwunasty swoje święto obchodziła społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla uczczenia dnia urodzin pioniera, współzałożyciela i pierwszego rektora naszej Almae Matris – prof. dr. hab. Andrzeja Klisieckiego. Obchody Święta Uczelni odbywają się co roku w październiku, honorowane uroczystym posiedzeniem Senatu Uczelni.

– Święto naszej Akademii to szczególny dzień nie tylko dla jej studentów, absolwentów, obecnych i byłych pracowników. Ma ono również istotne znaczenie dla naszych przyjaciół z innych uczelni, dla władz miasta i regionu, dla związków sportowych oraz wielu instytucji – powiedział na wstępie swojego przemówienia rektor prof. Juliusz Migasiewicz. – Dowodem tego jest liczne grono zacnych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom za przybycie i witam je gorąco w murach naszej Almae Matris.

Słowa szczególnego powitania pragnę skierować do osoby, której poświęcony zostanie bardzo istotny fragment dzisiejszej uroczystości. Witam bardzo serdecznie Pana Profesora Doktora Habilitowanego Mariana Golemę – wspaniałego nauczyciela akademickiego, trenera, sportowca, a także naukowca i niedoścignionego promotora kadr naukowych kultury fizycznej. Człowieka wielkiego serca, pełnego ogromnej życzliwości dla innych. Pan Profesor zostanie dziś uhonorowany naszym najwyższym odznaczeniem – Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Panu Profesorowi towarzyszy Jego małżonka – Pani Wiesława Rychlik-Golema, którą również witam bardzo serdecznie.

Witam bardzo gorąco w murach naszej Almae Matris przybyłych gości:

przedstawicieli urzędów:
Ewę Mańkowską – Wicewojewodę Dolnośląskiego,
Radosława Mołonia  – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego,
Lillę Jaroń – Sekretarza Województwa Dolnośląskiego,
Piotra Mazura – dyrektora Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego,
prof. Tadeusza Lutego – Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy 
z Uczelniami Wyższymi, Doktora Honoris Causa AWF we Wrocławiu,
Zbigniewa Korzeniowskiego – Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Sportu,
st. bryg. Mgr. inż. Andrzeja Abulewicza – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Zbigniewa Suchytę – Burmistrza Strzegomia,
Magdalenę Orłowską reprezentującą Polskie Centrum Certyfikacji;

 

przedstawicielkę władz rektorskich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce: 
prof. Jolantę Mogiłę-Lisowską – prorektora ds. studenckich i kształcenia
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

 

rektorów i prorektorów uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry:
prof. Marka Bojarskiego – rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Andrzeja Kasprzaka – prorektora ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej,
prof. Zygmunta Grzebieniaka – prorektora ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
płk dr. Marka Kulczyckiego – prorektora ds. dydaktyczno-naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
prof. Janusza Łyko – dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. Michała Kuczyńskiego – prodziekana ds. nauki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej;

 

byłych rektorów AWF we Wrocławiu: 
prof. Tadeusza Bobera, prof. Tadeusza Koszczyca, prof. Krzysztofa Sobiecha;

 

przedstawicieli sportu, medycyny oraz mediów:
Renatę Mauer-Różańską – przewodniczącą Wrocławskiej Rady Sportu,
Tomasza Kwietnia – prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Adama Józefowicza – dyrektora ośrodka rehabilitacyjnego „Creator”
Andrzeja Szumskiego – redaktora naczelnego „Słowa Sportowego”. 

Witam również naszych drogich studentów oraz absolwentów – szczególnie rocznika 1964-1968, którzy poddani zostaną aktowi odnowienia immatrykulacji. Witam naszych pracowników i wszystkie pozostałe przybyłe osoby, w tym przedstawicieli mediów.

Szanowni Państwo!
Przed rokiem mówiłem w tym miejscu o niesłychanie prędko upływającym czasie i zbliżającym się jubileuszu 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Po upływie tego roku weszliśmy już w jubileuszowy cykl wydarzeń prowadzących do tej rocznicy. Przed niewiele ponad miesiącem odbyła się uroczystość upamiętniająca 50-lecie powstania jednego z ważnych elementów naszej Akademii, jaką jest Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy. Podczas przemówienia z tej okazji wskazywałem, że na dziesięciolecia historii uczelni czy jej jednostek organizacyjnych nie składają się sumy decyzji administracyjnych, lecz działania ludzi związanych z Uczelnią czy jej Ośrodkiem. Dlatego też świętując wszelkie jubileusze, poza przypominaniem faktów  administracyjnych, przywołujemy do naszej pamięci przede wszystkim ludzi, bez których te fakty nie miałyby żadnego znaczenia. Tak było również w przypadku obchodów 50-lecia istnienia Ośrodka w Olejnicy. Tak również będzie podczas obchodów wspaniałego jubileuszu 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I tak jest również podczas corocznych uroczystości Święta Uczelni, gdy przypominamy i honorujemy szczególnie ważne postaci, pełniące najistotniejsze akademickie role: rektorów, dziekanów, kanclerzy, ale czasami zwykłych nauczycieli akademickich, którzy dzięki nadzwyczajnej osobowości stali się postaciami niezwykłymi, tak jak chociażby Pani Docent Zofia Dowgird, uhonorowana Laurem Akademii w roku poprzednim. Takich osób związanych z naszą Szkołą w jej blisko siedemdziesięcioletniej historii było bardzo wiele. Nie każda z nich może być wyróżniona, ale nie znaczy to jednak, że będą one zapomniane. Z pewnością pamięć o nich i o ich czynach pozostanie w naszej historii na wiele pokoleń.
Dziś, doceniając ogromne zasługi i szczególne cechy osobowości, całe nasze środowisko wyróżnia Pana Profesora Mariana Golemę Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Idea Lauru naszej Szkoły wzorowana była na Laurze Akademickim, który nadany został Papieżowi Janowi Pawłowi II w 2003 roku, a wręczony w 2004 roku przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W laudacji wygłoszonej przez ówczesnego Rektora Politechniki Wrocławskiej, Doktora Honoris Causa naszej Uczelni, Profesora Tadeusza Lutego, zawarta była sentencja, iż Laur to wyraz wdzięczności za użyczenie przez Jana Pawła II jego autorytetu dla poszukiwań i poszanowania prawdy oraz podziękowanie za papieskie nauczanie będące inspiracją dla formowania postaw młodzieży akademickiej. Tegoroczna wspaniała i unikatowa kryształowa rzeźba ze złotą gałązką laurową – podobnie jak ta wręczona przed dziesięciu laty Papieżowi – jest autorstwa znakomitego wrocławskiego artysty Profesora Zbigniewa Horbowego. Jest ona ósmym wyróżnieniem przypadającym najbardziej godnym z godnych. Tym, którzy jak stwierdził w laudacji dla Papieża Profesor Luty: użyczają autorytetu dla poszukiwań i poszanowania prawdy oraz inspirującym nauczaniem formują postawy młodzieży akademickiej. 
Poczet dotychczasowych laureatów stanowią Profesorowie: Julian Jonkisz, Zdzisław Zagrobelny, Zbigniew Naglak, Tadeusz Bober, Antoni Janusz, Tadeusz Skolimowski oraz wymieniona już Pani Docent Zofia Dowgird. Dziś wstępuje do tego prześwietnego grona Postać wyjątkowa i jak najbardziej godna tego wyróżnienia. Nie będę w tym miejscu wymieniał zasług Pana Profesora Mariana Golemy i charakteryzował Jego sylwetki. Niech pozostanie to obowiązkiem oraz zaszczytem laudatora – Pani Profesor Zdzisławy Wrzosek.
Drodzy Państwo, dziękując Państwu za przybycie, życzę aby udział w obchodach Święta Naszej Almae Matris spełnił Państwa oczekiwania i na długo pozostał w Państwa pamięci!

Po zakończeniu okolicznościowego przemówienia prorektor ds. studenckich i sportu akademickiego – dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, odczytał listy gratulacyjne, które wpłynęły na ręce JM Rektora (klik – tutaj). 

Ewa Mańkowska odznacza Alicję Dziubę-Słoninę

Odznaczenia

W dalszej części uroczystości wręczone zostały pracownikom Akademii Medale za Długoletnią Służbę1, przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego, w imieniu którego Wicewojewoda Dolnośląski – Ewa Mańkowska odznaczyła:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: dr. Wojciecha Bigiela, dr. Edwarda Cabana, dr. hab. inż. Jana Kosendiaka, inż. Janusza Gaczkowskiego, inż. Zbigniewa Lasonia, Grzegorza Langnera,

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: dr hab. Alicję Dziubę-Słoninę, dr. Piotra Piestraka,

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę: dr. Andrzeja Dudkowskiego, dr Agnieszkę Szpalę, Macieja Kosiorka.

1http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/medal-za-dlugoletnia-sluzbe/

 

Uroczystość odnowienia immatrykulacji i dyplomów

Następnym punktem uroczystości było symboliczne odnowienie immatrykulacji oraz dyplomów absolwentów, którzy rozpoczęli studia na naszej uczelni pół wieku temu – w 1964 roku, a ukończyli je w r. 1968. Dokonano aktu ślubowania, którego treść odczytała dr hab. Anna Skrzek – prorektor ds. nauczania:

My Rektor, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, działając na mocy prerogatyw powierzonych Nam przez Wysoki Senat i prześwietnych elektorów, uroczyście poświadczamy, że występujący tu w Roku Pańskim 1963 rozpoczęli nauki w Szkole Naszej, które pomyślnie ukończywszy, dyplom Jej ukończenia otrzymali. Mocą berła rektorskiego niniejsze dyplomy powtórnie uwierzytelniamy, a ich właścicieli w poczet zasłużonych Pionierów Almae Matris zaliczyć postanawiamy. 

Następnie rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz w asyście dr hab. Anny Skrzek wręczył zasłużonym absolwentom okolicznościowe dyplomy, pasując ich berłem rektorskim na Pionierów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (lista pionierów).

 

Promocja doktorów
W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji doktorów, którzy w roku akademickim 2013/2014 uzyskali w naszej Akademii stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Doktorzy: Robert Bąk, Krzysztof Brzozowski, Łukasz Idowiak, Aleksandra Krzyśków, Michał Niedziela, Urszula Nowacka, Jarosław Marcinkowski, Ewa Moroch, Malwina Pawik,  Paweł Piepiora, Katarzyna Ruda, Stefan Szczepan, Artur Struzik, Jagoda Walowska, ślubowali uroczyście, że zawsze będą postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego im stopnia doktora, że w miarę swoich sił będą przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki, że zawsze i wszędzie dbać będą o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskali zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, i że w razie potrzeby służyć jej będą pomocą wedle swoich możliwości. Ślubowanie przyjęli dziekani: Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. Krystyna Zatoń, Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, a rektor – prof. zw. dr hab. Juliusz Migasiewicz pasował ich na doktorów berłem rektorskim.   

 

Certyfikaty ISO
Przedstawicielka Polskiego Centrum Certyfikacji – Magdalena Orłowska wręczyła certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO kierownikom następujących jednostek Akademii:
– dr.  hab. Lesławowi Kulmatyckiemu, prof. AWF, kierownikowi Pracowni Badań Psychospołecznych Aspektów Zdrowia i Kultury; 
– dr. hab. Adamowi Kawczyńskiemu, kierownikowi Wydziałowej Pracowni Badań w Sporcie; 
– dziekanowi dr. hab. Tadeuszowi Stefaniakowi, prof. AWF – dla Dziekanatu Wydziału Nauk o Sporcie.

 

Uczelniane medale i nagrody
Medale „Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, przyznane przez Senat Uczelni, otrzymali z rąk JM Rektora prof. J. Migasiewicza: 
Adam Józefowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Kwiecień, Zbigniew Suchyta. 
JM Rektor wręczył także indywidualne nagrody I stopnia za działalność naukową, przyznane z okazji inauguracji roku akademickiego. Otrzymali je: prof. dr. hab. n. med. Piotr Dzięgiel oraz prof. dr. hab. n. med. Marek Mędraś.    
Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali z rąk JM Rektora trenerzy:
Joanna Jakimiuk, Andrzej Kijowski, Józef Lisowski, Dariusz Łoś, Dawid Pyra, Marek Rożej, William Rostek, Tomasz Skrzypek.
Specjalne wyróżnienie otrzymała mgr Aleksandra Szyrwiel, która przez kilka ostatnich lat pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Studenckiego naszej Akademii. Okolicznościowy dyplom przekazali jej: rektor prof. dr hab. Juliusz sMigasiewicz oraz prorektor do spraw Studenckich i sportu akademickiego – dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF.

Laur Akademicki dla prof. Mariana Golemy
To najwyższe wyróżnienie uczelniane zostało ustanowione uchwałą Senatu w 2006 roku z okazji 60-lecia naszej Almae Matris i przyznawane jest jej nauczycielom akademickim za szczególne zasługi. Laureatami tej zaszczytnej nagrody zostali dotychczas: prof. Julian Jonkisz (2006), prof. Zdzisław Zagrobelny (2007), prof. Zbigniew Naglak (2009), prof. Tadeusz Bober (2010), prof. Antoni Janusz (2011), prof. Tadeusz Skolimowski (2012), doc. Zofia Dowgird (2013). Statuetki Lauru Akademickiego autorstwa prof. Zbigniewa Horbowego to szklane rzeźby z wkomponowaną złotą gałązką laurową. Należy podkreślić, że za każdym razem – wręczane poszczególnym laureatom – mają one unikatowy charakter. 
W tym roku Kapituła przyznała Laur Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Marianowi Golemie. Laudację wygłosiła prof. Zdzisława Wrzosek – kierownik Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, w której to zajęcia z biomechaniki klinicznej oraz metodologii badań naukowych prowadzi prof. M. Golema.

Laudacja
Prof. dr hab. Marian Golema urodził się 20 stycznia 1935 roku w Zatoce (dawne woj. Lwów). W 1945 roku wraz z rodzicami jako repatriant przyjechał do Borowa koło Łęczycy, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum pedagogiczne (1953 r.). Po maturze pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. 
W 1955 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył w 1959 roku jako magister wychowania fizycznego. W czasie studiów został zatrudniony jako pomocnik asystenta (w 1957 r.) w Zakładzie Gimnastyki, gdzie po ich zakończeniu podjął pracę na stanowisku asystenta. W 1961 roku rozpoczął studia eksternistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogiki, które ukończył w 1966 roku z tytułem magistra pedagogiki. 
W Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, łącząc pracę dydaktyczną z pracą naukową, pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Czesława Niżankowskiego uzyskał w 1967 roku naukowy stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany kątowe w stawach ćwiczącego podczas wykonywania statycznych ćwiczeń z przyborami i ćwiczenia dwójkowego”. Po uzyskaniu awansu naukowego zintensyfikował działalność, prowadząc badania nad procesem utrzymywania równowagi, zbornością ruchową oraz zmianami w koordynacji ruchowej po przyjęciu pozycji głową w dół. Wynikiem tych badań, które realizowane były we współpracy z prof. dr hab. n. med. Edwardem Ziobro z Katedry Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, było opublikowanie około 20 prac naukowych.
W latach siedemdziesiątych  współpracował z doktorem Genadiuszem Jaśkiewiczem – pracownikiem Instytutu Cybernetyki Technicznej we Wrocławiu nad zagadnieniem  modelowania procesu utrzymywania równowagi, w wyniku czego opublikował 15 prac związanych z matematyczną interpretacją procesu utrzymywania równowagi. Dzięki współpracy z prof. E. Ziobro oraz z dr. G. Jaśkiewiczem, która zaowocowała wysokim poziomem badań oraz ich wyników, w 1982 r. dr M. Golema na podstawie dorobku naukowego i monografii habilitacyjnej pt. „Biomechaniczne badania procesu regulacji równowagi u człowieka” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po uzyskaniu statusu samodzielnego pracownika naukowego powołany został na kierownika Katedry Rozwoju Motoryczności Człowieka, w której zorganizował pracownię badań stabilograficznych. Realizowane tu badania dotyczyły głównie mechanizmów odruchowych, zabezpieczających proces utrzymywania równowagi przez osoby uprawiające różne dyscypliny sportu. 
W 1990 roku M. Golema uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. W tym okresie rozszerzył badania naukowe o zagadnienia wybranych dysfunkcji u osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.
Dorobek naukowy prof. M. Golemy dotyczył głównie problematyki techniki sportowej w sportach gimnastycznych, szczególnie w akrobatyce sportowej. Wiele prac (głównie z prof. E. Ziobro) dotyczyło zborności ruchowej, których celem było określenie wpływu zmian pozycji ciała na wykonywany ruch i na tzw. orientację czasowo-przestrzenną oraz określenie wpływu zmian w układzie krążenia i oddychania po przyjęciu pozycji głową w dół. Na uwagę zasługują prace dotyczące badań poziomu stresu i emocji u zawodników wykonujących ryzykowne i niebezpieczne ćwiczenia, np. skoki akrobatyczne.
Kolejnym kierunkiem badań prof. M. Golemy była problematyka związana z utrzymywaniem przez człowieka pozycji pionowej. Istotny wpływ na Jego  zainteresowanie się tym zagadnieniem miały poglądy prof. J. Morawskiego z Instytutu Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zawarte w opublikowanej pracy na temat sterowanego wahadła odwróconego. To one spowodowały, że prof. Golema zaczął ten problem widzieć jako proces stabilny lub niestabilny. Prowadzone przez Niego badania w tym zakresie były pionierskie w Polsce oraz za granicą i spowodowały, że zaczęto mówić o tzw. szkole wrocławskiej w tym zakresie. Prof. M. Golema przez długie lata pozostał wierny tej szerokiej tematyce badawczej, która  zaowocowała jego promotorstwem w ponad 350 pracach magisterskich i w 31  ukończonych przewodach doktorskich. Ponadto prof. Golema był recenzentem 35 prac doktorskich, czterech monografii wraz z dorobkami naukowymi na stopień naukowy doktora habilitowanego, w pięciu postępowaniach kwalifikacyjnych o nadanie tytułu naukowego profesora, oraz recenzentem wydawniczym 19 podręczników, skryptów i monografii.
Ta bardzo duża aktywność promocyjna była realizowana m. in. w okresie pełnienia przez prof. M. Golemę funkcji prorektora ds. studenckich w kadencji 1984 – 1987, oraz funkcji prorektora ds. nauki w kadencji 1988 – 1990. Ponadto uczestniczył On w pracach wielu komisji senackich i wydziałowych oraz komisji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Obok działalności naukowej i organizacyjnej należy podkreślić Jego osiągnięcia sportowe jako zawodnika, trenera i działacza sportowego. Startował w gimnastyce sportowej oraz w podnoszeniu ciężarów, zdobywając w obu tych dyscyplinach II klasę sportową, a także głównie w akrobatyce sportowej, uzyskując klasę mistrzowską, występując wielokrotnie w reprezentacji Polski. 
Od 1959 roku pracował jako trener akrobatyki sportowej we wrocławskich klubach: początkowo w WKS Śląsk, później w KS Budowlani Wrocław, i aż do 1995 r. w AZS. Osiągnięcia trenerskie prof. Golemy można ocenić jako wybitne. W roku 1959 oraz w 1960 jako trener akrobatyki sportowej zdobył drużynowe mistrzostwo Polski.
Wychował ponad 60 zawodników, którzy osiągnęli poziom klasy mistrzowskiej i startowali w reprezentacji kraju. Trzech jego zawodników było finalistami mistrzostw świata i mistrzostw Europy w akrobatyce sportowej. W 1973 roku został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej i jednocześnie w tym samym roku został wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Akrobatyki Sportowej. Funkcję prezesa i wiceprezydenta pełnił przez 5 lat (do 1978 r.), a przez następnych 8 lat był wiceprezesem ds. sportowych w Polskim Związku Akrobatyki Sportowej.
Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Po przejściu na emeryturę prof. Golema od  3 września 2007 r. został zatrudniony na Wydziale Fizjoterapii, gdzie do chwili obecnej realizuje przedmioty: biomechanikę kliniczną oraz metodologię badań naukowych.
Zainteresowania pozazawodowe Pana Profesora to żeglarstwo i historia.
Podsumowując, można powiedzieć, że udziałem prof. M. Golemy jest cenny wkład w rozwój polskiej nauki. Odnosi On znaczące sukcesy wszędzie tam, gdzie powierzono mu obowiązki. Nie zadowala Go prowizoryczność, zawsze odpowiedzialny, Człowiek wielkiej wiedzy i dużej kultury, a przy tym niezwykle życzliwy i wręcz niewiarygodnie skromny.
Znaczna większość z nas skorzystała z bogatych zasobów wiedzy Pana Profesora. Swoimi umiejętnościami pedagogicznymi, dużą kulturą i wyjątkową osobowością przekonał wielu z nas, że potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony nauczyciela akademickiego, aby wokół siebie stworzyć klimat przyjaznego i otwartego dialogu.

Po wysłuchaniu laudacji, w podniosłej atmosferze, przy dźwiękach pieśni Plurimos annos, statuetkę Lauru Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu profesorowi Marianowi Golemie wręczył rektor – prof. Juliusz Migasiewicz w asyście dr hab. Ewy Demczuk-Włodarczyk – dziekana Wydziału Fizjoterapii. Wzruszony Dostojny Laureat dziękował wielu osobom za zaszczytne wyróżnienie, przypominając najważniejsze swoje osiągnięcia naukowe i sportowe.    
     
Oprawę artystyczną uroczystości 
zapewnił uczelniany zespół pieśni i tańca „Kalina”, który wykonał pieśń ludową  Jestem ogrodowy (w oprac. W. Byszewskiego), a także Plurimos annos dla prof. Mariana Golemy, oraz na zakończenie uroczystości –  hymn akademicki Gaudeamus Igitur, wszystko pod dyrekcją prof. Heleny Tomaszek-Plewy, prorektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Zakończenie uroczystości
Rektor – prof. Juliusz Migasiewicz zakończył uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, jeszcze raz gorąco gratulując Profesorowi Marianowi Golemie uzyskanego wyróżnienia. – Jest to  zaszczyt dla naszej Szkoły, że tak prześwietna postać przyjęła nasz złoty Laur. 
JM Rektor pogratulował również wszystkim pozostałym promowanym, odznaczonym i nagrodzonym osobom, dziękując wszystkim przybyłym na uroczystość: honorowym gościom, studentom, absolwentom i pracownikom Uczelni. 

Fotoreportaże:

(A. Nowak) http://www.awf.wroc.pl/pl/gallery/album/611/Swieto_Uczelni

(H.Sienkiewicz) http://absolwenci.awf.wroc.pl/wydarzenia/swucz2014/index.html


Ostatnia aktualizacja: 27 października 2014 22:02:11