Studia z przyszłością


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 24.03.2016 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Studia z przyszłością

 

Kierunek terapii zajęciowej, realizowany od kilku lat na studiach I stopnia na Wydziale Fizjoterapii naszej Akademii, otrzymał certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością”.

 

Organizatorem merytorycznym Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przy wspóludziale Agencji Kreatywnej PRC (Przemysław Ruta Communication). Konkurs odbywa się pod patronatem m.in. Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Konfederacji Lewiatan oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

Celem Programu jest promocja najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach, realizowanych według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, uwzględniających oczekiwania pracodawców.

W pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” certyfikat uzyskało ponad 80 kierunków studiów spośród ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych, oferowanych na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W opinii ekspertów wyróżnione certyfikatem kierunki należą do grona akademickiej elity.

O przyznaniu certyfikatów zadecydowała Komisja złożona zarówno z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in.: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jak i z reprezentantów środowisk gospodarczych, m.in. informatyków zajmujących się technologiami nauczania, menedżerów firm, marketingowców, finansistów. Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne i formy, zakres współpracy uczelni z pracodawcami, czy w procesie kształcenia uczelnie kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

Uroczysta gala finałowa pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” odbyła się 16 marca w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w niej udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Gośćmi Honorowymi uroczystości byli wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prof. Jan Wojtyła, były rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Uroczysta gala była okazją do wręczenia certyfikatów i statuetek, ale także okazją do cennych dyskusji między przedstawicielami świata nauki, praktyki gospodarczej i organizacji pozarządowych na temat jakości kształcenia. 

 

Na uroczystej gali obecna była również reprezentantka naszej Akademii - dr hab. Ewa <<< Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw., dziekan Wydziału Fizjoterapii, która odebrała przyznany kierunkowi terapii zajęciowej certyfikat z rąk prof. Dariusza Rotta, członka Komisji Programu „Studia z przyszłością”, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego (do 2013 roku członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

 

 

Fotogaleria


Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2016 20:16:36