Wojciech Fedyk prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 01.04.2016 | Kategoria: Informacje


Wojciech Fedyk prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej

W. Fedyk (z lewej) i min. W. Bańka (fot. http://pot.gov.pl)  

 

Dzisiaj, 1 kwietnia, dr Wojciech Fedyk – nauczyciel akademicki z Zakładu Organizacji i Zarządzania w Turystyce Katedry Turystyki naszej Akademii, pracownik Sekcji Projektów i Funduszy Unijnych, odebrał z rąk ministra sportu i turystyki – Witolda Bańki nominację na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

W otwartym konkursie na to stanowisko został wyłoniony spośród dziewięciu kandydatur. W dniu 30 marca Rada Polskiej Organizacji Turystycznej wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię o jego kandydaturze na prezesa. Ceniony jest za wieloletnie doświadczenia w pracy w różnych sektorach turystyki, edukacji, szkolenia, doradztwa wraz z pełnieniem funkcji kierowniczych i zarządzaniem zespołami osób oraz projektami dotowanymi z UE.

Zawodowo z turystyką związany jest od 25 lat. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim i AWF we Wrocławiu oraz wykładowca w wyższych szkołach turystyki, geograf, przewodnik sudecki, pilot wycieczek, informator turystyczny I klasy. Ekspert ministerialny i samorządowy w projektach dotowanych z funduszy UE, tj.: RPO, POIG, POWT, POKL, POWER, ZPORR, Interreg. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku geografii regionalnej i turystyki. Następnie ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku marketingu w turystce i kulturze. W marcu br. obronił doktorat z ekonomii na podstawie pracy pt. „Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce”. Jest uczestnikiem kilkudziesięciu specjalistycznych studiów, kursów i szkoleń zawodowych w kraju i za granicą.
Doświadczenia zawodowe zdobywał jako pracownik i kadra kierownicza w wydziałach turystyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pełniąc funkcję Sekretarza Makroregionu Turystycznego Dolny Śląsk i Opolszczyzna oraz Przewodniczącego Komisji ds. Pilotów Wycieczek przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Wieloletni działacz społeczny i członek zarządów PTTK i PTSM na szczeblu regionalnym i krajowym. 
Praktykę gospodarczą w sektorze turystyki zdobywał jako Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Grupy Turystycznej sp. z o. o, Lider Grupy Dolny Śląsk-Saksonia – projektu TourismPartner Europe oraz w latach 2005-2010 jako Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Forum ROT oraz jako członek Rady Nadzorczej Polskiej Organizacji Turystycznej IV kadencji. 
Szkolenia i doradztwo prowadzi od 1997 roku we wszystkich sektorach środowiska turystycznego, m.in.: PTTK, PTSM, izby turystyki, kursy pilotów i przewodników, LOT-y i LGD, stowarzyszenia turystyczne, wyższe uczelnie. 
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, strategii i analiz, projektów promocyjnych i wniosków o dotacje ze sfery rozwoju i promocji turystyki. Pomysłodawca powołania grupy Tourist Consulting oraz pomysłodawca i redaktor bloga „Ekspert Turystyczny”.

Dziennikarz i felietonista prasy turystycznej. Wielokrotnie nagradzany państwowymi i samorządowymi oraz branżowymi medalami i dyplomami za zasługi na rzecz turystyki i promocji turystycznej.

 


Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2016 23:50:33