70-lecie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 23.05.2016 | Kategoria: Jubileusze


70-lecie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w tym roku obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Główne uroczystości pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, odbędą się w dniach 21–23 października 2016.  

W programie obchodów znajdą się m.in.: uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem wszystkich przybyłych gości, spotkania rocznikowe i spotkania w katedrach, zwiedzanie nowych i zmodernizowanych obiektów Uczelni, wystawa archiwalnych zdjęć upamiętniających okres minionych siedemdziesięciu lat, różne zawody sportowe, tradycyjny bal absolwenta w Hali Stulecia

Szczegóły http://70lecie.awf.wroc.pl/

 

Rys historyczny

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku została przekształcona w samodzielną trzyletnią Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. W 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich i przeszła na czteroletni cykl nauczania. W 1960 roku powołano w ramach Szkoły Zakład Usprawniania Leczniczego, który stał się zalążkiem obecnego Wydziału Fizjoterapii, który powstał w 1995 roku w wyniku przekształcenia kierunku rehabilitacji ruchowej.

Od 1966 roku Uczelnia posiada prawa doktoryzowania. W 1967 roku zorganizowano studia zaoczne. W 1972 roku została przemianowana na Akademię Wychowania Fizycznego. W 1975 roku przejęła od miasta Stadion Olimpijski, największy kompleks sportowy we Wrocławiu. W 1977 roku obok Wydziału Wychowania Fizycznego utworzono także Wydział Turystyki i Rekreacji, ale w 1981 roku powrócono do struktury jednowydziałowej. Od 1990 roku posiada prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych, nadawania tytułu naukowego profesora oraz zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa, który uzyskały tak wybitne osobistości, jak: Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zaciorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Krzysztof Klukowski, Claude-Luis Gallen, Jerzy Smorawiński.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce, kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni studia magisterskie ukończyło ponad 20 000 absolwentów, w tym tak znani sportowcy, olimpijczycy, trenerzy, jak: Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Świątek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu innych.

Akademia posiada także znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 550 doktorów, 39 doktorów habilitowanych oraz 25 profesorów nauk kultury fizycznej.

Obecnie jest uczelnią trzywydziałową: z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na ośmiu kierunkach w systemie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

W ciągu ostatnich lat wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego stała się jedną z najwyżej cenionych uczelni tego typu w Polsce. Kilkakrotnie zajęła pierwsze miejsca w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce, np. w latach 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 zwyciężała w prestiżówym rankingu tygodnika „Perspektywy”. W latach 2013, 2014 i 2015 zdobywała certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu i Programu  Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia zgodne z The European Credit Transfer System (ECTS), a zatem mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 


Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2016 19:44:16