Dodatkowe wybory na Wydziale Nauk o Sporcie


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 18.06.2016 | Kategoria: Wybory 2016


16 czerwca odbyły się dodatkowe wybory trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk o Sporcie, w wyniku których na funkcję prodziekana ds. nauczania została wybrana dr Aneta Stosik – adiunkt w Katedrze Komunikacji i Zarządzania, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Sportu, pełnomocnik dziekana ds. koordynacji praktyk menedżerskich na specjalności menedżera sportu na kierunku wychowania fizycznego. 

 

Wybór trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk o Sporcie zarządziła Uczelniana Komisja Wyborcza, biorąc pod uwagę uzyskanie przez wydział praw akademickich w myśl decyzji Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 30 maja uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej oraz kierując się przepisami Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w dziale III pt. „Organy Akademii”, w rozdziale 3 „Organy jednoosobowe”, w § 58 na str. 24 zapisano, że dziekan kieruje wydziałem przy pomocy prodziekanów. Liczba prodziekanów na wydziale z prawami akademickimi wynosi trzech, a na wydziale bez praw akademickich – dwóch.

 

 

 

 

Dr Aneta Stosik prodziekan-elekt ds. nauczania na Wydziale Nauk o Sporcie

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2016 02:52:11