Święto Nauki Wrocławskiej


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 18.11.2014 | Kategoria: Święto uczelni


Święto Nauki Wrocławskiej

Od wielu lat uczelnie wrocławskie obchodzą dzień 15 listopada jako Święto Nauki Wrocławskiej na pamiątkę pierwszych po wojnie, w 1945 roku, wykładów dla studentów ówczesnej uczelni: Uniwersytetu i Politechniki, wygłoszonych przez światowej sławy uczonych: na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym przez profesora Kazimierza Idaszewskiego i na Wydziale Lekarskim przez prof. Ludwika Hirszfelda.

W tym roku uroczystości Święta Nauki Wrocławskiej rozpoczęły się już w piątek, 14 listopada, przed południem.

Na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldinie tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Helmut Satz, światowej sławy fizyk, związany m.in. z CERN w Genewie. Ponadto rektor prof. Marek Bojarski wręczył Złote Medale Uniwersytetu Wrocławskiego – wyróżnienia przyznawane przez Senat Uniwersytetu szczególnie zasłużonym pracownikom uczelni lub osobom, które przyczyniły się znacząco do jej rozwoju. Otrzymali je prof. Józef Heistein, który przyczynił się do powstania na Uniwersytecie Wrocławskim studiów iberystycznych oraz italianistycznych, a także Christoph Wetzel, wybitny malarz, autor rekonstrukcji fresków w Oratorium Marianum. Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” wyróżniono prof. Adama Jezierskiego prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Na Politechnice Wrocławskiej w auli gmachu głównego zainaugurowano obchody 70-lecia działalności tej uczelni. Doktorat honoris causa otrzymał prof. Gabriel Crean, wiceprezes ds. technologii i dyrektor Regionu Europy w Komisji ds. Energii Atomowej we Francji, który od lat ściśle współpracuje z Politechniką Wrocławską, a w szczególności z Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. To dzięki jego pomocy i ogromnemu zaangażowaniu w czerwcu 2014 r. we Wrocławiu odbył się Europejski Kongres Technologiczny. Jest współzałożycielem Instytutu Badań Materiałowych UNESCO 2014 przy Radzie Europy, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Studiów w Dziedzinie Mikroinżynierii i Nanoinżynierii oraz członkiem Zespołu Doradczego Wysokiego Szczebla ds. Zapowiedzi Powstania Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), współpracującego z Prywatnym Biurem Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ponadto w ramach Święta Nauki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 11 odbyło się otwarcie Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby gospodarki innowacyjnej. To czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 11,5 tys. metrów kwadratowych w którym znajduje się m. in. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Biuro Informacji o Nowych Technologiach, pracownie i laboratoria Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz laboratorium przystosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących. Do dyspozycji użytkowników jest ponad 150 miejsc parkingowych. Całość kosztowała 102 mln zł. Większość środków pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycję wyróżniło jury tegorocznej edycji konkursu „Piękny Wrocław”.

Centralna uroczystość Święta Nauki Wrocławskiej – otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry – odbyła się po południu w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczył jej prof. dr hab. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tradycyjnie wręczono nagrodę im. Profesora Józefa Dudka za integrację środowiska naukowego, którą w tym roku otrzymał <<<prof. Bogusław Fiedor – były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i były przewodniczący Kolegium Rektorów (2010-2012). Laudację wygłosił prof. Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Bogusław Fiedor otrzymał w darze gwasz na kartonie „Nauka latania” autorstwa dr. hab. Łukasza Huculaka z wrocławskiej ASP.

Za szczególne działania w środowisku studenckim nagrodzono w tym roku Akademickie Radio LUZ, działające przy Politechnice Wrocławskiej. Laudację dla zespołu radia wygłosił prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej, przypominając, że jest to organizacja na wskroś środowiskowa, która łączy studentów wszystkich wrocławskich uczelni. Nagrodę w postaci ceramiki autorstwa Krystyny Cybińskiej odebrała trójka przedstawicieli zespołu radia: Monika Szwarc – szefowa promocji z Uniwersytetu Ekonomicznego, Mikołaj Madziąg – szef newsroomu z Uniwersytetu Wrocławskiego i Bartłomiej Mazur – szef sportu z Politechniki Wrocławskiej.

Ceremonię wręczenia nagród uświetnił chór Feichtinum pod dyrekcją dr. Artura Wróbla z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, śpiewając Plurimos annos, a następnie solista Andrzej Filończyk zaśpiewał utwór Matka Boża w mieście Georgija Swiridowa oraz Arię torreadora z opery Carmen Georgesa Bizeta.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie – już po raz trzeci z okazji Święta Nauki Wrocławskiej – dyplomów i wyróżnień w ramach Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. Spośród 273 osób komisje konkursowe wybrały dziewięciu stypendystów, którzy przez rok otrzymywać będą 2000 zł miesięcznie. Ponadto przyznano 14 wyróżnień. Dyplomy i wyróżnienia wręczył laureatom Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz (lista laureatów i wyróżnionych).

Do Akademii Młodych Uczonych i Artystów powołano w tym roku kolejne cztery osoby: dr. Przemysława Dopieralskiego i dr Magdalenę Rowińską-Żyrek z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Sabinę Górską z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej oraz mgr Karolinę Szymanowską z Akademii Sztuk Pięknych.

Uroczysty koncert połączonych chórów akademickich pod dyrekcją Alana Urbanka był uwieńczeniem pierwszego dnia obchodów Święta Nauki Wrocławskiej. W Kościele Uniwersyteckim wykonano Mszę Kreolską Ariela Ramireza z towarzyszeniem Zespołu Muzyki Folkowej Sierra Manta (lista wykonawców).

W sobotę rano, 15 listopada, w drugim dniu obchodów Święta Nauki Wrocławskiej, w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim odprawiono mszę św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prof. Włodzimierza Wołyńca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Następnie, jak co roku, delegacje władz uczelni, miasta i województwa oraz duszpasterstw akademickich złożyły kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze im. Kazimierza Idaszewskiego. Prowadzący tę uroczystość prof. Tadeusz Więckowski w swoim przemówieniu przypomniał okoliczności śmierci profesorów lwowskich, rozstrzelanych przez hitlerowców w lipcu 1941 r. Uroczysta warta pod pomnikiem oraz przemarsz Kompanii Honorowej przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych uświetniły tę część obchodów Święta Nauki Wrocławskiej. W tym samym czasie uczelniane delegacje złożyły kwiaty pod tablicami przy ul. Sądowej i na skrzyżowaniu ulic Kleczkowskiej i Reymonta, upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w listopadzie 1939 roku w drodze do obozu Sachsenhausen.

 

Piątka” – bieg o Puchar Rektora PWr

W południe na Pergoli przy Hali Ludowej odbył się start do biegu o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej, rozgrywanego na dystansie 5 km na alejkach i ścieżkach Parku Szczytnickiego. Odbyły się również sztafety wydziałowe (szczegóły zawodów sportowych).

 

Udział delegacji naszej AWF

Rektor naszej Akademii – prof. Juliusz Migasiewicz wziął udział w uroczystościach obchodów Święta Nauki Wrocławskiej 14 listopada przed południem na Uniwersytecie, w Auli Leopoldinie, oraz po południu – biorąc udział w uroczystym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, którego jest wiceprzewodniczącym. W dniu następnym, 15 listopada rano złożył kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze im. Kazimierza Idaszewskiego w towarzystwie prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego – prof. Andrzeja Rokity. Pod tablicami przy ul. Sądowej i na skrzyżowaniu ulic Kleczkowskiej i Reymonta, upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w listopadzie 1939 roku, wiązanki kwiatów złożyły delegacje dziekanów oraz prodziekanów, którym przewodniczyła prof. Zofia Ignasiak – prorektor ds. badań naukowych.
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2014 18:34:17