Prof. Andrzej Pawłucki laureatem nagrody ministerialnej


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 28.11.2014 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Prof. Andrzej Pawłucki laureatem nagrody ministerialnej

W środę, 26 listopada, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się tegoroczna gala wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której jako jeden z laureatów uczestniczył prof. Andrzej Pawłucki z naszej Akademii, odbierając z rąk minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w 2014 r. w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa. 

 

Prof. Andrzej Pawłucki pracuje w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego, jest kierownikiem Zakładu Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Zajmuje się naukami o kulturze fizycznej, w szczególności pedagogiką kultury fizycznej, zdrowia i sportu. Jest autorem 7 monografii i 150 publikacji z zakresu humanistyki pedagogicznej i filozofii nauki. – Moje osiągnięcia naukowe łączę z humanistyką pedagogiczną, w której zajmując się wartością etyki ciała sformułowałem prawo pokoju olimpijskiego, prawo moralnego sensu czynności sportowej, wyjaśniłem przyczynowość spełniania się sportu ku utopii i uzasadniłem rację nauk o kulturze fizycznej jako zbioru analogicznego wobec zbioru nauk o kulturze medycznej – mówi prof. A. Pawłucki. – Nauka jest dla mnie zachwytem nad tajemnicą samopoznania, podziwem dla ontycznej złożoności natury ludzkiej cielesności, od kwantowej po makrosomatyczną, aż po mikrokosmos duchowości mózgu. Jest filozofowaniem o naturze i kulturze tej natury (filmik o prof. Pawłuckim)

Wśród tegorocznych laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest także dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz z Wydziału Fizjoterapii naszej Akademii, kierownik Zakładu Kinezjologii oraz pracowni naukowej. Otrzymała nagrodę I i II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2014 r. Warto nadmienić, że dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz została także nagrodzona przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk w 2014 roku za monografię pt.: Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji, opublikowaną w 2013 roku w wydawnictwie „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu”. Od 2012 r. dr hab.Katarzyna Kisiel-Sajewicz jest kierownikiem projektu pt. Wpływ mentalnego i komputerowo wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn, na realizację którego otrzymała najwyższe finansowanie – ponad 2,1 miliona złotych – w ramach wszystkich rozstrzygniętych w 2012 r. konkursów Narodowego Centrum Nauki (OPUS 2, PRELUDIUM 2 oraz SONATA 2) („Życie Akademickie” nr 126/2012 s.3 http://zycie.awf.wroc.pl)

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszały rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki, a także prezes oraz poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk. W czasie uroczystej gali na Zamku Królewskim minister Lena Kolarska-Bobińska wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki, za opiekę naukową i dydaktyczną, za całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia organizacyjne. Przypomniała rządową deklarację o zwiększaniu nakładów na naukę do 2 proc. PKB w 2020 roku, stwierdzając, że nauka musi być postrzegana przede wszystkim jako inwestycja w ludzi oraz proces dydaktyczny.

Fotoreportaż: http://www.nauka.gov.pl/galerie/nagrody-ministra-26-listopada-2014.html

Film (prof. Pawłucki 2:40 min. filmu; dr hab. K. Kisiel-Sajewicz 11:29 min. filmu)


Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2014 22:57:20