Aktywność ruchowa w obszarach górskich Polski i Świata


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 01.12.2014 | Kategoria: Konferencje


Aktywność ruchowa w obszarach górskich Polski i Świata

W czwartek oraz w piątek, 27 i 28 listopada, w Szklarskiej Porębie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa w obszarach górskich Polski i Świata”, zorganizowana przez Katedrę Rekreacji naszej Akademii pod patronatem honorowym JM Rektora – prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego.

Na uroczystym otwarciu konferencji uczestników przywitali przedstawiciele organizatora: dr hab. Wojciech Wiesner - wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, kierownik Katedry Rekreacji, prof. dr hab. Zofia Ignasiak – prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej oraz Grzegorz Sokoliński – burmistrz Szklarskiej Poręby. Następnie odbyła się dwuczęściowa sesja plenarna. Rozpoczął ją prof. Andrzej Pawłucki wykładem pt. „Prawo naturalne wobec ekscesów ekstremalnych wyczynowców gimnazjonu i stadionu”. Prof. dr hab. Jacek Gracz z AWF w Poznaniu przedstawił „Efekt socjalizacyjny rekreacyjnej aktywności górskiej – model regulacyjny”. Dwoje naukowców z Uniwersytetu Palackeho w Ołlomuncu: doc. dr. František Langer i doc. dr. Vlasta Karásková przedstawiło wykład pt. „Physical activity of mentally handicapped children at mountain camps classes”. I na zakończenie pierwszej części sesji wystąpił dr hab. Szymon Krasicki z AWF w Krakowie, prezentując przygotowaną wraz z dr Justyną Kowalczyk pracę pt. „Polska Szkoła Biegów Narciarskich – teraźniejszość czy przyszłość?”1.

Drugą część sesji plenarnej rozpoczął dr hab. Romuald Łuczyński z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wykładem pt. „Dziedzictwo protestanckie na szlakach turystycznych Sudetów Zachodnich . Stan zachowania i wykorzystanie”. Następnie dr hab. Jacek Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawił „Klimatyczne uwarunkowania narciarstwa w Sudetach Zachodnich”. „Nové formy pohybové aktivity seniorů ” zaprezentowali: doc. dr Tomas Dochnal z Universytetu Technicznego w Libercu i doc. dr Milan Ďuriček, CSc Prešowskiej Szkoły Wyższej. Na zakończenie sesji plenarnej Aleksander Lwow – światowej sławy alpinista i himalaista  tłumaczył, że „Zwyciężyć znaczy przeżyć – 40 lat w górach”.

Po południu w czterech równoległych sesjach tematycznych zaprezentowano 37 prac dotyczących różnych aspektów podejmowania aktywności ruchowej w górach: społecznych i edukacyjnych (sesja I – 12 ref.), fizjologicznych i zdrowotnych ( sesja II – 6 ref.), ekonomicznych (sesja III – 7 ref.), geograficznych i organizacyjnych (sesja IV – 12 ref.)

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów z Karkonoską Grupą GOPR. Po przerwie na kawę przystąpiono do obrad w dwóch równoległych sesjach tematycznych.

W problematykę sesji pt. „Sporty śnieżne – praktyczne aspekty” wprowadzenia dokonali: olimpijczyk z Soczi – Mateusz Ligocki wykładem „Sochi 2014 – mity i fakty nie tylko snowboardowe”, Andrzej Lesiewski (PDF), międzynarodowy instruktor ISIA, instruktor wykładowca SITN PZN, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Freeskingu, przedstawiając „Zimowe eventy rekreacyjne i sportowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ”, oraz Jędrzej Jerzmanowski, który zaprezentował „Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z zaawansowanymi narciarzami i snowboardzistami ”. Podczas sesji poruszano również zagadnienia prawnej odpowiedzialności szkół narciarskich, ich instruktorów oraz samych uczestników zajęć na śniegu (dr Ludwik Żukowski SITN), przedstawiano programy kształcenia kadr w sportach śnieżnych oraz wybrane problemy uczenia się i nauczania sportów śnieżnych , a także organizację zajęć, bezpieczeństwo uczestników i organizatorów zajęć na śniegu .

W czasie równoległej sesji na temat „Wartości informacji turystycznej w edukacji krajoznawczej” o punktach informacji turystycznej i jakości oferowanych usług mówiła Agnieszka Rozenek, zastępca kierownika referatu promocji miasta Szklarska Poręba , a Krystian Bromblik, specjalista ds. informacji turystycznej i promocji miasta, przedstawił nowe technologie w nowoczesnej informacji turystycznej. Rajmund Papiernik, dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej , zaprezentował społeczny informator turystyczny jako promocję zawodu. O nowoczesnej informacji turystycznej na Dolnym Śąsku, która jest źródłem pozyskiwania nowych turystów z Polski i z zagranicy mówił dr Wojciech Biliński, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego . I wreszcie Mirosław Andrzejewski, przewodnik sudecki , podkreślił rolę rzetelnie przekazanej informacji turystycznej w inspirowaniu i zaciekawianiu atrakcjami turystycznymi potencjalnych uczestników różnych form turystyki .

– Konferencja ta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki oraz praktyki w zakresie podejmowania szeroko rozumianej aktywności górskiej – mówi dr Piotr Zarzycki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. – Ogółem w czasie dwóch dni na konferencji, tak jak policzyliśmy, przewinęło się 140 osób. Gościliśmy naukowców zza granicy: z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetu Technicznego w Libercu, a także z różnych krajowych ośrodków akademickich: z Krakowa, Katowic, Warszawy, Łodzi, Torunia, Gdańska, Poznania, Szczecina; byli to przedstawiciele zarówno Uniwersytetów, jak i Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Politechniki Krakowskiej, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, oraz uczelni wrocławskich: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Handlowej. Cieszę się bardzo, że gościliśmy także olimpijczyka Mateusza Ligockiego oraz trenerów kadry narodowej w snowboardzie: Władysława i Szczepana Ligockich, a także Szymona Krasickiego z AWF w Krakowie wraz z rektorem tej uczelni – prof. Andrzejem Klimkiem, wreszcie sławnego alpinistę i himalaistę – Aleksandra Lwowa. Na konferencji zjawili się również kierownicy szkółek narciarskich oraz nauczyciele z różnych szkół. Zawitała do nas naprawdę duża grupa ludzi, co nas cieszy! To jest dopiero druga edycja naszej konferencji, ale już mamy propozycje współpracy zarówno z uczelniami z Ołomuńca i Liberca, jak i ze strony Zarządu Głównego Komisji Turystyki Górskiej PTTK oraz Karkonoskiego Parku Narodowego, a także od najważniejszych stowarzyszeń w sportach zimowych: SITN i SITS. Bardzo jesteśmy wdzięczni za objęcie konferencji patronatem honorowym przez JM Rektora prof. J. Migasiewicza oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego C. Przybylskiego, od którego otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy zapowiadają, że relacje z konferencji ukażą się takich czasopismach i portalach, jak: „Nad Poziomem Morza”, „Wychowanie na Codzień”, „Sudety.pl”, „Szklarskaporeba.pl”.

Fotoreportaż A. Nowaka

Program konferencji


 

1 Prof. Szymon Krasicki jest promotorem pracy doktorskiej Justyny Kowalczyk, multimedalistki olimpijskiej w biegach narciarskich; były zawodnik i były trener kadry biegaczek narciarskich, obecnie komentator sportowy; komentuje w TVP większość biegów Justyny Kowalczyk.


Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2014 04:07:47