Półmetek kadencji Zarządu KS AZS AWF Wrocław


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 10.12.2014 | Kategoria: Klub sportowy AZS AWF Wrocław


Półmetek kadencji Zarządu KS AZS AWF Wrocław

5 grudnia w budynku P-5 przy ul. Mickiewicza odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za lata 2013 - 2014 uczelnianego klubu sportowego AZS-AWF Wrocław. W zebraniu uczestniczył rektor AWF – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz wraz ze swoim doradcą ds. organizacyjnych – dr. hab. Ryszardem Bartoszewiczem, a także przedstawiciele międzynarodowych akademickich organizacji sportowych: Marian Dymalski, reprezentujący FISU – Światową Federację Sportu Akademickiego oraz Adam Roczek, prezydent EUSA – Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego, a także reprezentantka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Paulina Gibek z Wydziału Sportu i Rekreacji.

Oprócz delegatów zawodników, trenerów, działaczy sportowych, zebrał się cały Zarządu klubu na czele z jego Prezydium w składzie: prezes – dr. hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, wiceprezes ds. sportowych – dr Jacek Stodółka, wiceprezes ds. organizacyjnych – dr hab. Kazimierz Witkowski, dyrektor – dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF, dr Wiesław Błach, dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF, oraz pozostali członkowie Zarządu: dr Aneta Stosik pełniąca funkcję sekretarza zebrania, dr Andrzej Klarowicz, mgr Krzysztof Sokołowski, red. Andrzej Szumski, a także mgr inż. Janusz Gaczkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członek – dr Ireneusz Cichy. Przypomnijmy, że wymieniony skład Zarządu został powołany 10 grudnia 2012 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, kiedy to drogą głosowania dokonano wyboru nowych władz klubu1.

<<< Prezes – dr hab. Andrzej Rokita przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które zostało jednogłośnie zatwierdzone przez delegatów. Przyjęto plany działań na kolejne dwa lata. Dotychczas odbyły się 23 posiedzenia Prezydium Zarządu oraz osiem posiedzeń Zarządu. Opracowano regulamin pracy Zarządu oraz Statut klubu. W ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie wzrosła liczba członków klubu. - Jest to wynikiem działań uatrakcyjniających ofertę skierowaną do studentów w postaci dodawanego ubezpieczenia do legitymacji oraz ... skarpet klubowych – wyjaśnia Prezes. Ponad dwa razy wzrosła liczba sekcji w klubie, co wynika z realizacji założeń budowy sekcji z grup naborowych dzieci. - To grupy komercyjne stworzone m.in. w celu uzyskania środków finansowych na potrzeby szkolenia sportowców wyczynowych - wyjaśnia prezes A. Rokita. - Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje naborowe, takie jak: siatkówka, lekka atletyka, akrobatyka, pływanie, piłka nożna, koszykówka – informuje A. Rokita i podkreśla, że w ciągu dwóch ostatnich lat dwukrotnie wzrosła liczba punktów zdobytych przez młodych sportowców AZS AWF w rywalizacji dzieci i młodzieży.

Obok ośmiu istniejących sekcji: akrobatyki sportowej, biathlonu, judo, lekkiej atletyki, pływania, szermierki, taekwondo olimpijskiego, paintballa, powstało w klubie dziewięć nowych sekcji: gimnastki sportowej, koszykówki, piłki siatkowej, pływania synchronicznego, tenisa ziemnego, freesbee, skimboardu, piłki nożnej oraz sekcja rekreacyjna dla seniorów 50+.

Regularnie odbywają się spotkania z trenerami koordynatorami klubowych sekcji sportowych: w celu przedstawienia planów pracy – na początku roku oraz w celu rozliczenia z ich realizacji – na końcu roku.

Prezes A. Rokita przedstawił również wyniki audytu wewnętrznego, dotyczącego spraw finansowych, m.in. subkont poszczególnych sekcji, kosztów pośrednich, umów zawieranych z rodzicami dzieci przyjmowanych do sekcji naborowych, umów zawieranych z naszą uczelnią. Poinformował o zakupie nowoczesnego elektronicznego systemu finansowego oraz kasy fiskalnej (transparentny przepływ finansowy). Omówił i zademonstrował działania promujące klub za pomocą np.: strony internetowej, plakatów, informacji w prasie, oraz narzędzi identyfikacji klubowych reprezentacji w postaci roll up’ów, banerów, ścianki klubowej, a także gadżetów, jak np. koszulki.

Prof. A. Rokita podkreślił wiodącą rolę klubu w organizacji takich przedsięwzięć, jak Dolnośląskie Święto Sportu, Bal Sportowca AWF, Konwent Członków Honorowych AZS, czy obozy adaptacyjne dla osób rozpoczynających studia na naszej Akademii.

Przedstawił klubowe „nadzieje olimpijskie” - czworo lekkoatletów: Justynę Kasprzycką specjalizującą się w skoku wzwyż (trener Dawid Pyra), Roberta Soberę – w skoku o tyczce (trener Dariusz Łoś), Rafała Omelko w biegu na 400 m, Joannę Linkiewicz w biegu na 400 m i na 400 m przez płotki (trener obydwojga - Marek Rożej), oraz przedstawicielkę judo – Agatę Ozdobę (trenerzy: Paweł Korycki, Wiesław Błach). Dla tych zawodników i zawodniczek klub ufundował ze środków własnych specjalne stypendia w celu stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobycia kwalifikacji olimpijskich.

Prezes A. Rokita poinformował o przyznaniu dla najlepszych sportowców stypendium Zarządu Głównego AZS w wysokości 10 tys. W ubiegłym roku (2013) takie stypendium otrzymał Rafał Omelko, w tym roku (2014) - Robert Sobera.

Prof. Andrzej Rokita przypomniał ważne dla klubu wydarzenia z ostatnich dwóch lat:

- 14 czerwca 2013 r. odnowienie sztandaru klubowego i poświęcenie go przez ks. prof. Rafała Kowalskiego, redaktora gazety „Gość Niedzielny”,

- 29 listopada 2013 r. spotkanie środowiska AZS z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim,

- 6-8 czerwca 2014 r. wybór jego osoby do Zarządu Głównego AZS na kadencję 2014-2016 oraz mgr. inż. Janusza Gaczkowskiego na członka Głównej Komisji Rewizyjnej (na XXV Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym AZS w Wilkasach).

Zebranie zakończyło się miłym akcentem: z okazji Mikołaja wręczono uczestnikom upominki, słodycze, klubowe skarpety i koszulki.

Fotoreportaż Marcina Lewandowskiego

 


 

1 http://zycie.awf.wroc.pl Archiwum PDF „Życie Akademickie” nr 127/2012 s. 33

 


Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2014 02:42:05