Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 11.12.2014 | Kategoria: Konferencje


Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

W dniach 5-6 grudnia odbyła się siódma edycja cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, zorganizowana na Wydziale Nauk o Sporcie przez Katedrę Sportu Osób Niepełnosprawnych w ramach obchodów 70-lecia Uczelni pod honorowym patronatem rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza.

Na pierwszym planie od lewej: prof. T. Koszczyc, dr hab. A. Rokita, prof. J. Migasiewicz, dr hab. R. Bartoszewicz, dr hab. K. Witkowski, prof. M. Słowińska-Lisowska, dr J. Patkiewicz

W pierwszym dniu konferencji odbyło się siedem sesji, w tym plenarna (3 referaty), posterowa (11), oraz pięć sesji tematycznych: Sport wyczynowy (kwalifikowany) osób niepełnosprawnych cz. I (6) i cz. II (8), Aktywność ruchowa adaptacyjna (APA) (6), Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (6), Aktywność ruchowa w różnych jednostkach chorobowych (7), Zagadnienia integracji w wychowaniu fizycznym i w sporcie (8) (program konferencji).

Ogółem zaprezentowano 44 prace. Wśród uczestników konferencji obecni byli goście zagraniczni z Niemiec, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy oraz z głównych ośrodków krajowych zajmujących się tematyką aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, m.in. naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

W przerwach między obradami odbywały się pokazy. W hollu budynku im. Profesora Z. Zagrobelnego, w którym odbywały się poszczególne sesje, Teatr integracyjny EUFORION zaprezentował spektakl pt. Rozmowa z kamieniem wg Wisławy Szymborskiej. Tu także wystawcy reprezentujący Księgarnię Sportową i Medyczną we Wrocławiu polecali m.in. wydawnictwa nt. aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, a firmy: VIOFOR oraz PRO-WALK prezentowały sprzęt sportowy. Niepełnosprawni sportowcy dali pokaz swoich umiejętności na krytej pływalni AWF oraz na wielofunkcyjnej hali sportowej, prezentując grę w siatkówkę na siedząco oraz goalball.

Wśród osób odwiedzających poszczególne sesje tematyczne konferencji liczną grupę stanowili studenci oraz pracownicy naszej Akademii. 

Nad sprawnym przebiegiem całości konferencji czuwał Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr. Macieja Kochańskiego, przy dużym wsparciu wolontariatu studentów III roku Wydziału Fizjoterapii.

Oto, co powiedział prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji: - Odebrałem mnóstwo gratulacji za organizację z rozmachem poszczególnych sesji, za wysoki poziom wygłoszonych prac. Składali je zarówno rektorzy, jak i prorektorzy, właściwie wszyscy uczestnicy, a ci, którzy byli pierwszy raz na naszej konferencji, są zachwyceni! Cieszymy się, że udały się pokazy sportowców i występ teatru integracyjnego. To miało swoją wymowę... Jesteśmy także zadowoleni, że mogliśmy każdemu uczestnikowi konferencji wręczyć piękny certyfikat, a najlepszych wyróżnić drobnymi upominkami. W sobotę zorganizowaliśmy dla uczestników konferencji wycieczkę po Wrocławiu, którą można uznać za bardzo uda. Zaprosiliśmy naszych gości do ZOO, do nowo otwartego Afrykarium. Byli zachwyceni! Oczywiście pokazaliśmy im także Rynek. Tu zjedli obiad i niektórzy z nich pojechali do swoich domów, a niektórzy zostali do niedzieli.

Następna – ósma edycja konferencji odbędzie się za dwa lata, w grudniu 2016 r.

Fotoreportaż Macieja Kochańskiego

Fotoreportaż Henryka Nawary


Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2014 01:25:08