Spotkanie opłatkowe JM Rektora z pracownikami


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 20.12.2014 | Kategoria: Spotkania opłatkowe


Spotkanie opłatkowe JM Rektora z pracownikami

W piątek, 19 grudnia, rektor prof. Juliusz Migasiewicz zaprosił całą społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na tradycyjne spotkanie opłatkowe. Obecni byli prorektorzy, dziekani, nauczyciele akademiccy, jak i uczelniana administracja, a także przedstawiciele studenckiego samorządu oraz uczelnianego klubu sportowego.

JM Rektor wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał o tegorocznych sukcesach uczelnianych. - Rok, który mija, jest kolejnym bardzo pomyślnym i korzystnym dla uczelni rokiem. Chciałbym najpierw pogratulować tym z Państwa, którzy odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To dwójka naszych profesorów: Pan Profesor Andrzej Pawłucki za wybitne osiągnięcia naukowe w 2014 r. w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz Pani Profesor dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz za osiągnięcia naukowe, w szczególności za monografię habilitacyjną. Bardzo cieszymy się z tych osiągnięć! Serdecznie gratuluję osiągnięć także całej naszej społeczości, jest to bowiem kolejny trzeci z rzędu rok, kiedy wygrywamy ranking "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" w kategorii uczelni wychowania fizycznego, a piąty raz w ostatnim sześcioleciu. I jeszcze jeden olbrzymi sukces: w specjalnym rankingu Ministerstwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najczęściej wybieranych uczelni akademickich przez kandydatów w roku 2014/2015 zajęliśmy 7. miejsce wśród państwowych uczelni akademickich. To świadczy o naszym potencjale, popularności, i możemy być pewni, że w najbliższym czasie nie grozi nam nic złego, jeśli chodzi o nabór kandydatów w następnych latach naszego funkcjonowania. Moim wspaniałym prorektorom, wszystkim Państwu dziekanom i ich pionom, kierownictwu administracji i wszystkim pracownikom administracji, wszystkim naszym wspaniałym nauczycielom i naszym studentom dziękuję serdecznie za bardzo dobrą współpracę, za aktywność!

W tym szczególnym dniu chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia świąteczne. Życzę, aby nadchodzące święta były dla Państwa bardzo spokojne, zdrowe, wesołe, spędzone w rodzinnym gronie. Życzę Państwu, aby w nowym roku spełniły się Państwa plany, zarówno te bardzo osobiste, rodzinne, jak i te związane z naszą wspólną pracą na uczelni.

Po życzeniach JM Rektora w świątecznej, uroczystej atmosferze składano sobie życzenia oraz degustowano tradycyjne potrawy, serwowane z okazji tego opłatkowego spotkania. Koncert kolęd zaśpiewał uczelniany zespół pieśni i tańca "Kalina", występujący wraz z kapelą w swoich pięknych ludowych strojach.

 

Do oglądnięcia: film  i  fotoreportaż

 


Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2014 23:51:15