Doktoraty i habilitacje w 2014 r.


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 22.12.2014 | Kategoria: Awanse naukowe


Wykaz publicznych obron prac doktorskich oraz uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz na Wydziale Fizjoterapii

Publiczne obrony prac doktorskich

Wydział Wychowania Fizycznego

16.01.2014 r. - mgr Ewa Moroch Świadomość ciała i poczucie koherencji kobiet praktykujących jogę fizyczną i ćwiczących fitness”, promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF w Katowicach, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – AWF we Wrocławiu;

30.01.2014 r. - mgr Dariusz Harmaciński „Trening siłowy a różnicowanie kinestetyczne kończyn i stabilność postawy ciała studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, promotor: dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk – AWF w Poznaniu, dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF we Wrocławiu;

30.01.2014 r. - mgr Rafał Kubacki „Sprawność fizyczna i umysłowa a agresywność dziewcząt z ośrodków wychowawczych we Wrocławiu”, promotor: dr hab. Edward Wlazło – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalina - AWF w Katowicach, prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - AWF we Wrocławiu;

13.02.2014 r. - mgr Paweł Chmura „Zmiany mocy maksymalnej w powtarzanych wysiłkach krótkotrwałych jako miara wydolności fosfagenowej”, promotor: prof. dr hab. Marek Zatoń – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu;

27.02.2014 r. - mgr Jagoda Walowska „Wpływ ćwiczeń o charakterze równoważno-wzmacniającym na kontrolę równowagi ciała w pozycji stojącej u osób słabosłyszących”, promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Jan Ślężyński AWF Katowice, prof. dr hab. Marian Golema – AWF we Wrocławiu;

29.05.2014 r. - mgr Stefan Szczepan „Znaczenie natychmiastowej informacji werbalnej w doskonaleniu techniki pływania”, promotor: prof. dr hab. Krystyna Zatoń – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Ewa Dybińska, prof. AWF w Krakowie, dr hab. Marek Rejman – AWF we Wrocławiu;

12.06. 2014 r. - mgr Paweł Piepiora „Kultura karate jako regulator współzależności między dopuszczalnym poziomem przemocy w różnych systemach kumite a osobowością, temperamentem i agresywnością zawodników”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Szmajke – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Roman Maciej Kalina – AWF w Katowicach, dr hab. Marcin Krawczyński, prof. „Ateneum” Szkoły Wyższej w Gdańsku;

12.06.2014 r. - mgr Marcin Ściślak „Zgodność zainteresowań aktywnością ruchową licealistów z organizacją wychowania fizycznego w szkołach na przykładzie wybranych liceów ogólnokształcących Wrocławia”, promotor: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF w Poznaniu;

26.06. 2014 r. - mgr Artur Struzik „Sztywność kończyn dolnych a efektywność skoku pionowego u koszykarzy”, promotor: dr hab. Jerzy Zawadzki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Jan Gajewski, prof. AWF w Warszawie, prof. dr hab. Marian Golema – AWF we Wrocławiu;

11.09.2014 r. – mgr Robert Bąk „Ekstremalne formy aktywności fizycznej w opinii studentów – perspektywy aplikacyjne”, promotor: prof. dr hab. Roman Maciej Kalina – AWF w Katowicach, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - AWF we Wrocławiu;

9.10.2014 r. - mgr Olga Borysławska „Trend sekularny rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci zamieszkujących tereny wiejskie z uwzględnieniem wybranych czynników społecznych i rodzinnych”, promotor: prof. dr hab. Zofia Ignasiak – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw. PAN we Wrocławiu , dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF we Wrocławiu;

23.10.2014 r. - mgr Renata Myrna-Bekas „Podejmowane formy aerobiku a uzyskiwany przez studentki poziom nastroju i emocji”, promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – AWF we Wrocławiu;

13.11.2014 r. - mgr Michał Polczyk „Zmiany wydolności beztlenowej pod wpływem treningu pojemności glikolitycznej”, promotor: prof. dr hab. Marek Zatoń – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, dr hab. Andrzej Suchanowski, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej;

27.11.2014 r. - mgr Wojciech Wiliński „Dostosowawcze zmiany tożsamości u mężczyzn i kobiet w zależności od uprawianej dyscypliny sportu”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Szmajke – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – AWF we Wrocławiu;

18.12. 2014 r. - mgr Agnieszka Bajer-Ciszewska „Sprawność fizyczna i budowa somatyczna kobiet wielkomiejskich w aspekcie zróżnicowanego poziomu aktywności fizycznej”, promotor: prof. dr hab. Zofia Ignasiak – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla – AWF we Wrocławiu.

 

Wydział Fizjoterapii

9.01.2014 r. - mgr Aleksandra Krzyśków „Postrzeganie roli fizjoterapeuty w rehabilitacji seksualnej pacjentów po urazie rdzenia kręgowego”, promotor: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – AWF we Wrocławiu, dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. AWF w Poznaniu;

5.06.2014 r. - mgr Malwina Pawik „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na funkcjonowanie psychofizyczne pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”, promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu;

5.06.2014 r. - mgr Katarzyna Ruda „Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej”, promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu;

26.06.2014 r. - mgr Anna Mickiewicz „Aktywność mięśnia czworobocznego podczas ćwiczeń fizycznych w aspekcie terapii zajęciowej”, promotor: dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof dr hab. Jan Celichowski – AWF w Poznaniu, dr hab. Zdzisław Adach, prof. AWF w Poznaniu – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;

2.10.2014 r. - mgr Urszula Nowacka „Stabilność ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz jej zmiany w przebiegu terapii botulinowej”, promotor: dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF we Wrocławiu, prof. dr hab. Józef Opara – AWF w Katowicach;

9.10.2014 r. - mgr Krzysztof Leśniak „Wpływ uprawiania gier sportowych na wybrane parametry budowy morfologicznej stóp”, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – AWF we Wrocławiu, dr hab. Jacek Lewandowski, prof. AWF w Poznaniu;

30.10.2014 r. - mgr Iwona WilkOcena aktywności wybranych mięśni taśmy powierzchownej przedniej i tylnej u dzieci z idiopatycznym chodem na palcach”, promotor: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Anna Mika, prof. AWF w Krakowie, dr hab. Jakub Taradaj, prof. AWF w Katowicach;

20.11.2014 r. - mgr Joanna Zima „Stabilność posturalna osób z zespołem Downa uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej”, promotor: dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr hab. Grzegorz Juras, prof. AWF w Katowicach.

 

Uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wydział Wychowania Fizycznego

14.11.2013 r. - dr Marta Wieczorek „Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców niesłyszących w wieku 7-19 lat na tle stanu rozwoju ich słyszących rówieśników. Wyniki ogólnopolskich badań przekrojowych” w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 106, Wrocław 2012; recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ignasiak – AWF we Wrocławiu, prof. dr hab. Wiesław Osiński – AWF w Poznaniu, dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Nadarzyn;

12.12.2013 r. - dr Jarosław Domaradzki „Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej” w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 110, Wrocław 2013; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Żarów – AWF w Krakowie, prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Wiesław Osiński – AWF w Poznaniu, dr hab. Zbigniew Trzaskoma, prof. AWF w Warszawie;

13.03.2014 r. - dr Iwona Wierzbicka-Damska „Zmiany wybranych wskaźników budowy i składu ciała oraz wydolności fizycznej pod wpływem różnych bodźców treningowych” w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 111, Wrocław 2013; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Żarów – AWF w Krakowie, prof. dr hab. Jan Chmura – AWF we Wrocławiu, prof. dr hab. Maria Szczęsna-Kaczmarek – AWFiS w Gdańsku, prof. dr hab. Janusz Iskra – Politechnika Opolska;

10.04.2014 r. - dr Tomasz Michaluk „Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu”, w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 102, Wrocław 2012; recenzenci: prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz – AWF w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk – ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, dr hab. Tomasz Sahaj, prof. AWF w Poznaniu;

3.07.2014 r. - dr Jan Kosendiak „Projektowanie systemów treningowych” w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 115, Wrocław 2013recenzenci: prof. dr hab. Janusz Iskra – Politechnika Opolska, prof. dr hab.  Igor Reguła – AWFiS w Gdańsku, prof. dr hab. Henryk Sozański – AWF w Warszawie;

18.09.2014 r. - dr Adam Kawczyński na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości sensomotoryczne mięśni szkieletowych”; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Klimek – AWF w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, prof. dr hab. Adam Zając – AWF w Katowicach;

2.10.2014 r. - dr Alicja Dziuba-Słonina na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Normy biomechaniczne w diagnostyce klinicznej chodu dzieci z porażeniem mózgowym”; recenzenci: prof. dr hab. Romuald Będziński – Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Lechosław Dworak – AWF w Poznaniu, dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Wydział Fizjoterapii

6.02.2014 r. - dr Edyta Smolis-Bąk „Wpływ zindywidualizowanego programu treningowego na parametry wydolności fizycznej, jakość życia i poziom depresji u pacjentów z ciężką niewydolnością serca po implantacji urządzeń do elektroterapii”. Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego 2013. ISBN 978-83-89067-69-2; recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Jegier – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz – AWF w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Woźniewski – AWF we Wrocławiu;

3.04.2014 r. - dr Paweł Jóźków na podstawie cyklu monotematycznych prac pt. „Genetyczne uwarunkowania poziomu aktywności fizycznej u ludzi”; recenzenci: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz – AWFiS w Gdańsku, prof. dr hab. Józef Langfort – AWF w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Olga Haus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 


 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2015 01:54:02