Z BIULETYNU MNiSW


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 11.02.2015 | Kategoria: Biuletyn MNiSW


Prezentowane informacje pochodzą z Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prenumerowanego jako newsletter przez "Życie Akademickie"

 

6 lutego

Warsztaty „Jak zdobywać granty?"

Serdecznie zapraszamy - szczególnie studentów i doktorantów - na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?", organizowane przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu, które będzie prowadził prof. dr hab. Janusz Bujnicki (laureat m.in. prestiżowego grantu ERC European Research Council).

Kiedy? 14.02.2015
O której? 12:00 – 14:00
Gdzie? Sala 207 w budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa.
Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja: Formularz rejestracyjny. Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.
UWAGA! Wnioski w tegorocznej edycji Diamentowego Grantu można składać do 16 lutego.

 

Zaproszenie do składania wniosków w polsko-francuskim programie POLONIUM

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

 

Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki - moduł „Tradycja"

Ogłoszone zostały konkursy o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Tradycja" 1a i 1b.
Ich przedmiotem jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie studiów doktoranckich dla laureatów Diamentowego Grantu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego - prof. Lena Kolarska-Bobińska zwróciła się w liście do rektorów, dyrektorów instytutów PAN i badawczych, by rozważyli zmiany wewnętrznych regulacji w taki sposób, aby laureaci programu Diamentowy Grant otrzymywali w procesie rekrutacji na bezpłatne studia doktoranckie dodatkową punktację za swoje osiągnięcia.
- Dzięki wspólnym działaniom damy szansę najzdolniejszym studentom i absolwentom na rzeczywiste przyspieszenie ich karier naukowych - pisze prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

MNiSW zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w terminie do dnia 31 marca za pośrednictwem ePUAP.

 

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

 

Polscy naukowcy odkryli „nożyczki do cięcia RNA"

Nieznaną dotychczas aktywność enzymu, który ma zdolność do przecinania cząsteczek dwuniciowego RNA w miejscu zawierającym specyficzną sekwencję, odkryli naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dzięki temu będzie można badać cząsteczki RNA w podobny sposób, jak bada się DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych. Odkrycie polskich naukowców może zwłaszcza ułatwić wytwarzanie cząsteczek RNA użytecznych w praktyce, np. w technologii wyciszania ekspresji genów oraz w nanotechnologii. Być może przyczyni się też do opracowania nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych.

 

 

W serwisie nauka.gov.pl 

dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczychopublikowanych jest ok. 70 ogłoszeń.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2015 22:28:34