50-lecie Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 23.09.2014 | Kategoria: Jubileusze


50-lecie Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu niemal od początku swojej działalności dydaktycznej szkoli studentów na obozach letnich w miejscowościach położonych nad jeziorami: w Złocieńcu, Sławie Śląskiej, Ściborowicach, Sierakowie, Nowej Wsi Zbąszyńskiej, a od pięćdziesięciu lat w Olejnicy, gdzie wśród lasów okalających jeziora powstał ośrodek szkoleniowo-sportowy. Właśnie w ostatni piątek - 19 września na terenie ośrodka w Olejnicy odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których udział wziął Senat naszej Akademii na czele z rektorem – prof. Juliuszem Migasiewiczem, specjalni goście w osobach: mgr inż. Doroty Gorzelniak – wójta gminy Przemęt oraz mgr. inż. Henryka Piskonowicza – zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, nauczyciele akademiccy najdłużej prowadzący zajęcia na obozach w Olejnicy oraz pracownicy administracji związani z działalnością ośrodka.

W części oficjalnej rektor – prof. Juliusz Migasiewicz wygłosił przemówienie okolicznościowe, wręczając listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów zasłużonym dla ośrodka osobom.

Szanowni Państwo,
na wstępie pragnę wszystkich Państwa powitać i bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia oraz przybycie na nasze uroczyste spotkanie. Już wkrótce, bo w roku 2016, świętować będziemy jubileusz 70-lecia istnienia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Będzie to ogromnie ważne wydarzenie nie tylko dla obecnego środowiska Szkoły, ale również dla wszystkich osób związanych z nią w całej dotychczasowej jej historii. Stąd też już teraz zapoczątkowaliśmy przygotowania do uroczystych obchodów tej wspaniałej rocznicy. Jednym z elementów tych obchodów jest dzisiejsze spotkanie z okazji jubileuszu funkcjonowania integralnej części naszej Akademii, jaką jest Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy. W tym roku mija bowiem już 50 lat od momentu, kiedy maleńka wielkopolska wioska – Olejnica wpisana została w karty historii naszej Almae Matris, a jej mieszkańcy poczuli się członkami społeczności akademickiej. 
Siedemdziesiąt lat istnienia Szkoły czy półwiecze istnienia jej jednostki organizacyjnej to oczywiście fakty stanowiące konsekwencje decyzji administracyjnych. Jednak na historię tych lat składa się już zdecydowanie więcej, niż suma administracyjnych zdarzeń. Historia ta tworzona jest przez ludzi związanych z Uczelnią czy jej Ośrodkiem. Dlatego też świętując wszelkie jubileusze, poza przypominaniem faktów administracyjnych przywołujemy do naszej pamięci przede wszystkim ludzi, bez których te fakty nie miałyby żadnego znaczenia. Tak jest również w przypadku dzisiejszych obchodów 50-lecia istnienia Ośrodka w Olejnicy. Wspominając jego historię musimy pamiętać o takich postaciach, jak Pani Docent Zofia Dowgird czy nieżyjący Profesor Julian Jonkisz, bez których nie byłoby tego magicznego miejsca na mapie naszej Słonecznej Uczelni. Nie sposób wyliczyć wszystkich innych osób, bez których Olejnica nie miałaby atmosfery miejsca magicznego. Część z nich przypomni w swoim wystąpieniu Profesor Tadeusz Koszczyc, choć z pewnością nie wszystkich, którzy pozostawili tu cząstkę swojego życia.
Drodzy Państwo,
witając gości przybywających na podobne jubileusze z reguły wymieniana jest długa lista zaproszonych i przybyłych osób. Patrząc na Was, w zasadzie powinienem każdą z osób powitać z imienia i nazwiska. Znaleźli się bowiem Państwo tutaj jako szczególnie zasłużeni dla historii Ośrodka w Olejnicy. Gdyby jednak tak zrobić, to powitanie zabrałoby nam cały przewidziany czas oficjalnej części uroczystości. Dlatego in gremio witam byłe i aktualne władze Uczelni – Rektorów, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, Kanclerzy i Kwestorów. Witam byłych i aktualnych pracowników Ośrodka. Witam nauczycieli, studentów i absolwentów naszej Akademii, a także wszystkie pozostałe osoby związane z Ośrodkiem w Olejnicy.      
Pragnę jednak, mimo wszystko, szczególne słowa powitania skierować do wybranych gości. Pierwszą z nich powinna być Pani Docent Zofia Dowgird. Niestety, stan zdrowia Pani Zofii nie pozwolił Jej na udział w naszym uroczystym spotkaniu. Gdyby dzisiaj tu przybyła, witałbym Panią Docent jako tę, która odkryła dla nas Olejnicę na mapie Polski i wprowadziła ją na mapę naszej Akademii. I choć Pani Zofia jest w tej chwili we Wrocławiu, to z pewnością dzięki naszym  wspomnieniom jest jednocześnie z nami tutaj, w Olejnicy. Niepodważalne znaczenie postaci Pani Zofii Dowgird dla powstania i funkcjonowania Naszego Ośrodka w Olejnicy zostało odnotowane w okolicznościowym liście z podziękowaniami i wraz z bukietem róż będzie przekazane na Jej ręce  we Wrocławiu. Dziś natomiast będziemy mogli spotkać się z Panią Docent na ekranie filmowym.
Proszę Państwa,
nasza Akademia Wychowania Fizycznego jest w Olejnicy od 50 lat. Po takim czasie czujemy się tutaj jak gospodarze, ale formalnie jesteśmy tutaj gośćmi. Natomiast wspaniałej gościny udziela nam od tylu lat dwoje gospodarzy. Pierwszym jest Urząd Gminy Przemęt, którym, jak i całą Gminą, kieruje Pani Wójt Dorota Gorzelniak. Bardzo serdecznie witam Panią Wójt! 
Nasza długoletnia współpraca z władzami gminnymi, przez cały okres naszej bytności na Ziemi Przemęckiej, może być uznana za wzorcową. Wielokrotnie Władze Gminy dawały nam oznaki i dowody swojej przychylności dla naszej Szkoły i jej olejnickiego ośrodka dydaktyczno-sportowego. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni i zobowiązani. Bardzo proszę Panią Wójt o przyjęcie tego okolicznościowego listu z podziękowaniami płynącymi od całego środowiska Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Przekazując podziękowania pragnę również zapewnić Panią Wójt o woli dalszej owocnej współpracy z władzami i mieszkańcami Ziemi Przemęckiej. 
Szanowni Państwo,
nasz Ośrodek formalnie jest terenem leśnym. Stąd też mówiąc, że mamy dwoje gospodarzy, miałem na myśli Lasy Państwowe. Z ogromną przyjemnością pragnę powitać wśród nas Pana Henryka Piskonowicza, Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 
Przychylności władz leśnych dla naszej Uczelni nie sposób przecenić. W zasadzie na każdym kroku, w drobnych sprawach bieżących, ale także w bardzo poważnych działaniach inwestycyjnych, spotykamy się z ogromną życzliwością z Państwa strony. I nie ma tu znaczenia, czy sprawy załatwiane są na poziomie leśnictwa, nadleśnictwa czy regionalnej dyrekcji. Zawsze odczuwamy przychylność, zrozumienie i pomoc w realizacji naszych planów i zaspokajaniu naszych potrzeb. Pragnę za to w imieniu całego środowiska wyrazić serdeczne podziękowanie i złożyć na ręce Pana Dyrektora list skierowany do Dyrektora Piotra Grygiera, który, niestety, nie może być obecny na naszym spotkaniu.
Drodzy Państwo,
jak wspomniałem na wstępie, historię prowadzącą do jubileuszy takich, jak dzisiejszy, kreują swoimi działaniami ludzie. Nawiązując do tego w tym miejscu pragnę powitać jedną z wyjątkowych takich osób. Postać, która nierozerwalnie kojarzona jest z Ośrodkiem w Olejnicy i stała się jego ikoną. Człowieka, którego z całą pewnością nazwać można „budowniczym Olejnicy” – Pana Ryszarda Ludkiewicza. 
W zasadzie cała historia funkcjonowania ośrodka, wszystkie działania administracyjne związane z rozwojem ośrodka, każdy obiekt znajdujący się w ośrodku, były naznaczone osobą Pana Ludkiewicza. Bez Niego i bez  Jego działań „Olejnica” z całą pewnością nie byłaby taka jak dzisiaj. Za to w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję, Panie Ryszardzie, i proszę o przyjęcie okolicznościowego listu.
Na zakończenie chcę wymienić jeszcze jedną osobę. Trochę niezręcznie jest mi witać organizatora i faktycznego gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, ale czynię to z pełną przyjemnością. Witam serdecznie Pana Profesora Tadeusza Koszczyca, który z tytułu niemalże 50-letniego związania z Olejnicą, ogromnego doświadczenia w rozwiązywaniu miejscowych problemów, ale przede wszystkim wyjątkowego umiłowania dla niej, wypełnia funkcję mojego Pełnomocnika ds. Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy. Pragnę Panu Profesorowi gorąco podziękować za przygotowanie uroczystości dzisiejszego Jubileuszu, a także za ogromny wkład, jaki wniósł w rozwój naszego dzisiejszego Jubilata.
Szanowni Państwo,
na zakończenie mojego wystąpienia, pragnę również wszystkim pozostałym osobom serdecznie podziękować za to, że przyczyniły się do powstania i rozwoju Ośrodka w Olejnicy, a tym samym również całej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie!

W dalszej oficjalnej części uroczystości prof. Tadeusz Koszczyc zaprezentował osoby zasłużone dla rozwoju ośrodka. Wyświetlony został film-wywiad z doc. Zofią Dowgird. Emerytowane przedstawicielki nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia w Olejnicy: dr Maria Grabowska oraz doc. Karmena Stańkowska zostały uhonorowane dyplomami oraz kwiatami, podobnie jak przedstawicielki pracowników administracji: Grażyna Muźnierowska, Krystyna Bejmowicz, Grażyna Winiarska. Po raz kolejny skorzystano z pokazu filmowego, aby ukazać rozwój ośrodka w minionym dziesięcioleciu. Zaprezentowano dwa filmy: „40-lecie ośrodka” oraz „Olejnica dziś”. Po części oficjalnej, która odbyła się w świetlicy ośrodka, zebrani goście udali się przed hotel, gdzie odbyła się kolejna ceremonia: zasadzenie pamiątkowego dębu przez rektora – prof. Juliusza Migasiewicza. W tym miejscu należy przypomnieć, że 10 lat temu, z okazji 40-lecia ośrodka, również zasadzono pamiątkowe dęby, a uczynili to: ówczesny rektor – prof. Tadeusz Koszczyc, były rektor – prof. Julian Jonkisz oraz doc. Zofia Dowgird (www.zycie.awf.wroc.pl „Życie Akademickie” nr 101/2004, s. 8-11).
W części artystycznej, przygotowanej przez dr. Henryka Nawarę, wzięli udział artyści – absolwenci naszej Akademii: Janusz Cedro – śpiewający niegdyś w zespole „Spirituels Singers Band” działającym pod egidą naszej uczelni, obecnie występujący solo z repertuarem balladowym, oraz Jacek Ziobro, święcący sukcesy w dziedzinie kabaretu. Występy artystów przyjęto szczególnie ciepło, z aplauzem. Dalszą cześć jubileuszu obchodzono przy ognisku, w wigwamie na terenie  przystani, gdzie snuto wspomnienia, lecz również bawiono się przy muzyce i śpiewano pieśni biesiadne. Następnego dnia o godz. 8:45 prawie wszyscy uczestnicy uroczystości stawili się na poranny apel. JM Rektor udekorował obecnych symbolicznymi naklejkami: olejnickimi „słoneczkami-buźkami”. 
Fotoreportaże na www.awf.wroc.pl: H. NawaraA.Nowak 

I tak rozpoczął się 51. rok działalności olejnickiego ośrodka, który zlokalizowany jest w malowniczym kompleksie leśnym Przemęckiego Parku Krajobrazowego nad jeziorami: Olejnickim i Górskim. 
Na terenie ośrodka znajdują się następujące obiekty:
- hotel z apartamentami oraz pokojami jedno-, dwu-, trzyosobowymi z łazienkami i balkonami; - pawilony studenckie 16-osobowe, podzielone ściankami na dwuosobowe boksy, z wydzieloną częścią biesiadną i tarasem; 
- domki socjalne 3/4 osobowe z łazienkę, WC, aneksem kuchennym, lodówką, telewizorem;
- basen ze stałą kontrolą czystości wody
- kąpielisko nad jeziorem z piaszczystą plażą;
- siłownia i sauna;
- przystań wodna żeglarsko-kajakowa;
- korty tenisowe i boiska do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona;
- kręgielnia, stół do tenisa stołowego;
- plac zabaw dla dzieci;
- pole namiotowe z zapleczem socjalnym.

Obiekty ośrodka uzupełniają szutrowe dukty leśne, umożliwjając uprawianie treningów sportowych, zabaw biegowych, nordic walkingu, turystyki rowerowej – ośrodek posiada wypożyczalnię rowerów górskich.

Ośrodek posiada własną kuchnię z profesjonalnym personelem przygotowującym bardzo smaczne tzw. domowe posiłki. Ze stołówki można korzystać indywidualnie i zbiorowo. Istnieje również możliwość zamawiania posiłków o ustalonym poziomie kalorycznym dla grup zorganizowanych. 

Ośrodek prowadzi działalność usługową. http://www.awf.wroc.pl/pl/structure/unit/710/784/Osrodek_Dydaktyczno-Sportowy_w_Olejnicy

 


Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2014 21:23:00