Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 11.05.2015 | Kategoria: AWUEFALIA


Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych

czwartek po południu, 7 maja, w ramach AWUEFALIÓW odbyła się Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Wzięło w niej udział 35 młodych naukowców 12 Studenckich Kół Naukowych działających na trzech wydziałach naszej Akademii.

 

Zaprezentowano 20 prac, które oceniała Komisja Naukowa złożona z prodziekanów ds. nauki w składzie: dr hab. Małgorzata Mraz - prof. AWF z Wydz. Fizjoterapii, prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla z Wydz. Wychowania Fizycznego oraz prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska z Wydz. Nauk o Sporcie. Komisja podzieliła prace na dwie kategorie, przyznając miejsca 1-3 oraz wyróżnienie w kategorii studentów I lub II stopnia studiów oraz miejsca 1-2 w kategorii prac studentów III stopnia.

Oto lista laureatów.

Prace studentów I lub II stopnia:

1. Kamila Grzesik, Mateusz Stawarz - III rok, I st. fizjoterapii, „Związek zmiennych kinematycznych kończyn dolnych z efektywnością fazy przyspieszenia biegu sprinterskiego”, SKN ,,Kangur", opiekun - dr Artur Struzik;

2. Martyna Białoskórska, Ewa Tomczyk, Anna Tomczyk - III rok, I st. fizjoterapii, „Związki między wysokością skoku pionowego a składem ciała siatkarzy”, SKN ,,Aquarius", opiekun - dr Rafał Szafraniec;

3. Karolina Angelus, Mateusz Bystryk, Filip Bagiński - III rok, I st., fizjoterapii, „Wpływ stretchingu mięśni podudzia na równowagę ciała w płaszczyźnie strzałkowej”, SKN ,,Aquarius", opiekun - dr Rafał Szafraniec;

wyróżnienie: Aleksandra Sadziak, Natalia Twardowska - I rok, II st. wychowania fizycznego, „Tożsamość sportowa zawodników Olimpiad Specjalnych na  przykładzie zawodników uprawiających pływanie”, SKN Wychowania Fizycznego Specjalnego, opiekun - dr hab. Marta Wieczorek,

Prace studentów III stopnia (studiów doktoranckich):

1. Sergiusz Urban - III rok, III st. wychowanie fizycznego, „Sprawność motoryczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym z zespołem Downa i bez zespołu Downa. Badania pilotażowe”, SKN Wychowania Fizycznego Specjalnego, opiekun - dr hab. Marta Wieczorek;

2. Kamil Świerzko - II rok III st. fizjoterapii, Krystian Rubajczyk i Marcin Korbecki - I rok III st. wychowania fizycznego, „Efekt daty urodzenia a dobór zawodników zakwalifikowanych do kadr wojewódzkich Dolnego Śląska w zespołowych grach sportowych” z SKN przy Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, opiekun – d r hab. Andrzej Rokita, prof. AWF.

Dodatkowe trzy wyróżnienia – tradycyjną Nagrodę Publiczności - przyznano następującym studentom:

- Kamili Grzesik i Mateuszowi Stawarzowi z III roku, I st. fizjoterapii za pracę „Związek zmiennych kinematycznych kończyn dolnych z efektywnością fazy przyspieszenia biegu sprinterskiego”, zdobywcom I miejsca w kategorii studentów I lub II stopnia, przyznanego przez Komisję Naukową,

- Annie Kulpaczyńskiej z I roku, I st. turystyki i rekreacji za pracę „Inteligencja emocjonalna i samoocena  przyszłych animatorów turystyki i rekreacji”,

- Marii Piosik z I roku, I st. fizjoterapii za pracę „Twórcze metody dogoterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi”.

 

W uroczystej inauguracji konferencji udział wzięli: prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dziekan Wydziału Fizjoterapii - dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF, oraz prodziekan ds. studenckich - dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF. Otwarcia konferencji dokonała prof. Zofia Ignasiak, życząc młodym naukowcom sukcesów. Wykład inauguracyjny „Interakcje – o złożoności zależności zjawisk” wygłosił dr hab. Jarosław Domaradzki z Zakładu Anatomii.

- Dla wszystkich młodych naukowców konferencja Studenckich Kół Naukowych naszej Uczelni to szczególny czas dzielenia się wynikami swoich badań oraz zdobywania doświadczenia w zwięzłym prezentowaniu swojego dorobku – twierdzi pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, dr inż. Sławomir Winiarski. - Konferencja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem wśród nauczycieli akademickich i studentów naszej Uczelni. Wśród 35 młodych naukowców prezentujących na niej swoje prace było aż 21 studentów I stopnia! Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratuluję wysokiego poziomu naukowego przedstawionych prac i dziękuję za Wasz wkład w przygotowanie konferencji. Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

Lista wszystkich prac zaprezentowanych na konferencji.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2015 07:00:11