5-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 04.06.2015 | Kategoria: Uniwersytet Trzeciego Wieku


5-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu

18 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu organizuje uroczyste obchody jubileuszu pięciolecia swojej działalności. Rozpoczną się one o godz. 10.00 w auli pawilonu dydaktycznego P-4 im. prof. Z. Zagrobelnego, uświetniając zakończenie kolejnego, piątego roku akademickiego 2014-2015.

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał na naszej Akademii w 2010 roku. Podejmując uchwałę o jego powołaniu uczelniany Senat starał się sprostać oczekiwaniom społecznym, związanym z edukacją osób tzw. późnej dorosłości. W związku z otwierającą się perspektywą życia długowiecznego podjęliśmy działania związane z animacją kulturową seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, prozdrowotnej, rekreacyjno-turystycznej i sportowej. Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych – czytamy w przesłaniu władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnictwo studenta-seniora w naszych zajęciach sprawia, że otaczająca rzeczywistość kulturowa jest przez niego lepiej rozumiana, a podnoszenie potencjału zdrowotnego zapewnia mu siły witalne i godne starzenie się.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną uczelni, podlegającą bezpośrednio rektorowi. Jego kierownikiem jest dr Marta Koszczyc, przebywająca obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia; w jej zastępstwie obowiązki kierownika pełni dr Małgorzata Krzak. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoją Radę Naukowo-Programową, w skład której wchodzą pracownicy AWF we  Wrocławiu:

  • doc. dr Grażyna Dąbrowska – przewodnicząca

  • prof. dr hab. Andrzej Pawłucki – z-ca ds. naukowych przewodniczącej

  • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF

  • dr hab. Tadusz Stefaniak, prof. AWF

  • dr hab. Jarosław Domaradzki 

  • doc. dr Jan Supiński

  • dr Walentyna Wnuk

  • mgr Łukasz Koper

  • Stanisław Gudel, v-ce przewodniczący Samorządu Seniorów

Uniwersytet jest członkiem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu, powołanej  w 2014 roku w celu stworzenia platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz osób starszych (http://federacjautw.com.pl).

Studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwają trzy lata. O przyjęcie na nie ubiegać się mogą osoby zamieszkałe na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i są zdecydowane poddać się obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Obecnie – od 1 czerwca do 31 lipca – trwa nabór kandydatów na studentów-seniorów na rok akademicki 2015/2016.

Szczegółowe informacje:

http://www.awf.wroc.pl/pl/article/1371/1068/Rekrutacja/

Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu – pok. 83

czynny w godz. 8.30-12.30 (od poniedziałku do piątku), tel. 71 347-3193
ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,

e-mail: utw@awf.wroc.pl

Społeczność Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzi blog http://utwawf.blogspot.com/

Film pt. „Oferta edukacyjna UTW-AWF we Wrocławiu” autorstwa Janiny Matejuk1


 

1 Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu, która  realizuje filmy amatorskie. Ich bohaterami są ludzie z Pokolenia 60+. Ostatni jej film  pt: „Dziwny  jest  ten  świat” zdobył główną nagrodę  „Złotego jaszczura” na VI Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej „Wyścig jaszczurów” (20-21  pażdziernika 2014 r. w Poznaniu) https://www.youtube.com/watch?v=XvArNV1siKo


Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2015 22:17:37