Mamy I miejsce w rankingu "Perspektyw"


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 09.06.2015 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Mamy I miejsce w rankingu "Perspektyw"

Kolejny raz z rzędu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zajęła I miejsce w tegorocznym rankingu "Perspektyw" wśród polskich AWF-ów, a także I miejsce w rankingu kierunków studiów w grupie: sport oraz turystyka i rekreacja. 

 

Już od północy, z 8 na 9 czerwca, na portalu: www.ranking.perspektywy.pl figurują wyniki XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015, który ze swoją rekordową liczbą 31 kryteriów, unikatową kombinacją wag i algorytmem obliczeń, jest najbardziej rozbudowanym rankingiem edukacyjnym na świecie, i jednym z trzech, który posiada międzynarodowy certyfikat jakości. Jego kryteria opracowuje Kapituła, której pracom przewodniczył prof. Michał Kleiber, były. prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to cztery rankingi główne, odzwierciedlające różnorodność uwarunkowań i misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni:

 • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący 87 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora; tu prezentowane są także wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich oraz rankingi w grupach kryteriów.

 • Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich obejmujący 70 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra; tu publikowane są także wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi regionalne (w układzie wojewódzkim).

 • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych obejmujący 30 publicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera); wszystkie powyższe rankingi składają się z kryteriów odzwierciedlających główne obszary działalności uczelni, czyli: badania naukowe, kształcenie i nauczanie, prestiż wśród profesury i pracodawców, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.

 • Ranking Kierunków Studiów obejmujący 43 główne kierunki i grupy kierunków studiów; oparty jest on na czterech kryteriach: opiniach profesorów, opiniach pracodawców, publikacjach oraz tzw. indeksie Hirscha.

Kapituła Rankingu 2015, składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni, w składzie:

 • prof. dr hab. Michał Kleiber – b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu

 • prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT

 • prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH

 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka – b. rektor UJ

 • prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie

 • dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP

 • Włodzimierz Kiciński – Kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska

 • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

czuwała nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu, ustalając jego metodologię, nadzorując przeprowadzenie, zatwierdzenie i ogłoszenie wyników.

W tegorocznym rankingu ocenie poddano mniej uczelni niż przed rokiem. Po raz drugi nie opublikowano rankingu uczelni licencjackich, w ciągu pięciu lat ubyło z rankingu ponad 100 uczelni niepublicznych, czyli ok. 30% ich ogółu. Przyczyną znikania uczelni jest niż demograficzny w grupie młodzieży od 18 do 24 lat.

Kapituła przyjęła, że poczynając od 2015 roku wyniki poszczególnych uczelni w Rankingu Szkół Wyższych wyliczane będą z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (czyli jednej cyfry po przecinku). Tak właśnie prezentowane są wyniki w czołowych rankingach międzynarodowych. Rezultatem tej drobnej, ale istotnej zmiany stało się pojawienie kilku grup uczelni sklasyfikowanych na zasadzie ex-aequo.

W tym roku ciekawym zjawiskiem jest historyczny remis Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, co oznacza, że te dwie znakomite polskie uczelnie rozwijają się w zbliżonym tempie i są solidną wizytówką polskiego szkolnictwa wyższego na świecie. Na trzecim miejscu ponownie znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na miejscu czwartym plasują się ex-aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a tuż za nimi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Podkreślić należy, że wszystkie trzy najlepsze uczelnie techniczne uzyskały wyniki punktowe znacząco lepsze niż przed rokiem.

W grupie uczelni niepublicznych tytuł najlepszej w Polsce obroniła Akademia Leona Koźmińskiego. Tuż za nią plasuje się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie .

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce ponownie zajęła PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

Kapituła przyznaje też nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególne osiągnięcia. W tym roku przyznano nagrody specjalne: Nagrodę "Kuźnia Kadr 2015" oraz Nagrodę "Awans 2015".

"Kuźnia Kadr 2015" to uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Jest nią Akademiia Obrony Narodowej.

"Awans 2015" za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni w danym rankingu Kapituła przyznała w dwóch kategoriach:

 • w grupie uczelni akademickich, którą otrzymał Uniwersytet Łódzki, awansując o 6 miejsc (z 21. na 16. miejsce),

 • w grupie niepublicznych uczelni magisterskich, którą otrzymała Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która awansowała o 5 miejsc (awans z 12. na 7 miejsce).

Przedstawiciele nagrodzonych uczelni po odebraniu dyplomów w Warszawie (9 maja), a wśród nich dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF - prorektor ds. nauczania naszej Akademii (w centrum II szeregu, 9. zarówno z lewej, jak i prawej strony)

– To wielki nasz sukces, że po raz czwarty z rzędu znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród uczelni wychowania fizycznego – mówi <<< dr hab. Anna Skrzek, prorektor ds. nauczania (na fot. z lewej), która reprezentowała naszą Akademię na uroczystej gali wręczenia dyplomów w Warszawie. – Tym bardziej było to miłe zaskoczenie, że uzyskaliśmy podwójne wyróżnienie: jako najlepsza uczelnia w typie akademii wychowania fizycznego i jako najlepszy kierunek w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Otrzymałam gratulacje od <<< Pani Minister Darii Lipińskiej-Nałęcz, od Pana Profesora Józefa Begiera z Białej Podlaskiej, od Pani Rektor Politechniki Opolskiej - dr hab. inż. Krystyny Macek-Kamińskiej, prorektora ds. dydaktyki, oraz innych osób, które prosiły o przekazanie życzeń naszej całej społeczności. Nie byłam więc tam osobą anonimową, która odebrała nagrodę i pojechała do domu, ale przeżyłam miłe chwile wzajemnych gratulacji osób z uczelni, które się znają i współpracują. Nasz sukces został zauważony przez większe gremium, niż tylko nasze.

Uroczysta gala wręczenia dyplomów przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" odbyła się 9 maja w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej1 na Krakowskim Przedmieściu 66.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły rankingu:

http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich

http://www.perspektywy.pl/mail/2015_06_08_02.html

 

1 Gmach CBR przy Krakowskim Przedmieściu 66 ma bogatą i ciekawą historię. Położony w samym sercu stolicy dzielił z nią złożone i burzliwe dzieje... więcej


Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2015 00:14:15