I Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 08.06.2015 | Kategoria: Konferencje


I Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii

29 maja swój pierwszy kongres odbyło Polskie Towarzystwo Krioterapii, powołane z inicjatywy Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył się on w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Sp. z o.o. we Wrocławiu, który był głównym sponsorem konferencji.

 

Znaczenie wykorzystania medycyny fizykalnej rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dowodem uznania medycyny fizykalnej, do której podstawowych metod należy krioterapia, jest objęcie Kongresu Honorowym Patronatem przez JM Rektorów oraz Dziekanów. Patronat Honorowy objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF. O docenieniu tej metody fizykalnej świadczy również fakt objęcia kongresu patronatem naukowym przez Europejskie Towarzystwo Medycyny opartej na predykcji, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta (EPMA) oraz objęcie go patronatem medialnym przez „Acta Balneologica”, „Gerontologię Współczesną”, „Inżynierię Biomedyczną” oraz „Gazetę Wrocławską”. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. n. med. Agata Stanek, a Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

I Kongres Krioterapii cieszył się dużą popularnością. Wzięło w nim udział blisko 100 osób. Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, dr hab. n. med. Agata Stanek, prof. nadzw. dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek, dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny, prof. Oleg Panchenko, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prof. dr hab. Zofia Drzazga, prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, dr hab. Armand Cholewka oraz dr inż. Joanna Bauer-Matuła.

Program kongresu obejmował tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć nowoczesnej inżynierii i fizyki. Podczas kongresu uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów, a także przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Krioterapii*.

Na zakończenie dr hab. n. med. Agata Stanek – prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii poinformowała, że kongres stanie się cyklicznym corocznym spotkaniem naukowym i zaprosiła uczestników do udziału w przyszłym roku. Prof. Anna Skrzek – wiceprezes Towarzystwa poinformowała o planowanym konkursie na najlepszą pracę z zakresu krioterapii, który sponsorować będzie Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” z Wrocławia.

Program konferencji

Fotoreportaż, fot. Andrzej Sasak 

 

*19 lutego br. w siedzibie Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM, z inicjatywy grupy kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia odbyło się zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krioterapii. W zgromadzeniu uczestniczyło 20 członków – założycieli, wśród których znajdowali się zarówno wybitni specjaliści z zakresu wykorzystania niskich temperatur w medycynie, jak i młodzi adepci nauki zainteresowani tą tematyką. W trakcie zebrania powołano Polskie Towarzystwo Krioterapii z siedzibą w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Na zebraniu dokonano również wyboru członków Zarządu Głównego. Prezesem została dr hab. n. med. Agata Stanek, wiceprezesem prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Skrzek, sekretarzem dr n. fiz. Armand Cholewka, skarbnikiem mgr Grzegorz Onik, a członkami: prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny oraz dr n. med. Joanna Bauer. Towarzystwo w swych założeniach ma charakter naukowo-dydaktyczny oraz popularyzatorski. Podstawowym celem jego działania jest dążenie do zrzeszenia lekarzy, fizjoterapeutów, fizyków, inżynierów oraz innych osób zajmujących się zawodowo oraz zainteresowanych zagadnieniami z zakresu krioterapii. Ponadto Towarzystwo stawia sobie za cel upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki z zakresu kriotechniki i krioterapii, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz zachęcanie członków do prowadzenia pracy naukowej, w tym inicjowanie i wspieranie wieloośrodkowych badań naukowych oraz organizowanie współpracy w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Istotnym elementem działalności Towarzystwa będzie również współpraca naukowa z europejskimi i światowymi organizacjami naukowymi zajmującymi się zastosowaniem temperatur kriogenicznych w medycynie, organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz kursów szkoleniowych, a także propagowanie wiedzy z zakresu krioterapii wśród przedstawicieli innych specjalności medycznych i pacjentów, m.in. przez prowadzenie działalności wydawniczej. (http://rehabilitacja.elamed.pl/material[24036])

 


Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2015 16:36:15