VI Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 16.06.2015 | Kategoria: Konferencje


VI Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”

W dniach 19-20 czerwca, na terenie naszej Akademii, w Pawilonie P-4 im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego, przy ul. Paderewskiego 35, odbędzie się VI Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”, zorganizowane przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału PAN oraz Katedrę Biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przy współpracy Politechniki Wrocławskiej, a także trzech wrocławskich uniwersytetów, w tym medycznego i przyrodniczego.

 

VI Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych” patronatem objęli: prof. dr hab. Andrzej Górski – członek rzecz. PAN, Wiceprezes PAN, oraz prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – członek koresp. PAN, prezes Wrocławskiego Oddziału PAN. Sympozjum zostało także wpisane w poczet imprez uświetniających obchody 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Bogaty program sympozjum obejmuje obszary nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych. Prace prezentowane będą w sesjach tematycznych w języku polskim w formie plakatów i referatów.

Oto szczegółowy PROGRAM konferencji.

Celem sympozjum jest popularyzacja najnowszych osiągnięć technicznych oraz integracja uczestników reprezentujących środowiska różnych dziedzin nauki. Zaproszenie do udziału w sympozjum organizatorzy kierują przede wszystkim do młodych pracowników akademickich, studentów i doktorantów.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie sympozjum

http://www.6sympkib.awf.wroc.pl/

 

 


Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2015 19:14:33