Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Uczelnią Liderów


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 05.07.2015 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Uczelnią Liderów

​Już po raz trzeci Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uzyskała certyfikat „Uczelni Liderów”, przyznawany od pięciu lat przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wraz z Agencją PRC, osiągając najwyższy wynik punktowy i miejsce w ścisłej czołówce certyfikowanych uczelni, za co otrzymała zaszczytny tytuł „Primusa” V edycji Programu „Uczelnia Liderów”.

 

Nasza Akademia znalazła się także pośród siedmiu uczelni nagrodzonych srebrnymi certyfikatami programu „Uczelnia Liderów” za trzykrotne zdobycie tytułu lidera, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez te uczelnie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia.

Program „Uczelnia Liderów” adresowany jest do szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, kształcących absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Służy on identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Tytuły „Uczelni Liderów” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in.: prof. Piotr Wilczek – Uniwersytet Warszawski, prof. Krzysztof Czekaj – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, prof. Maciej Mitręga – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i prof. Michał Kaczmarczyk – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji.

Dr Kazimierz Kurzawski (piewszy z lewej) wraz z laureatami

Uroczysta gala finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się 2 lipca w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w czasie której wręczono przedstawicielom 35. ośrodków akademickich z całej Polski certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną.

Gościem honorowym uroczystej gali był prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.

Oprawę artystyczną uroczystości stanowił krótki recital jazzowy w wykonaniu dwojga młodych muzyków: Konrada Bilskiego i Katarzyny Piaseckiej, współpracujących z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Naszą Akademię reprezentował na uroczystej gali dr Kazimierz Kurzawski – kierownik Biura Promocji, wykładowca na Wydziale Nauk o Sporcie.

 

<<< Dr Kazimierz Kurzawski (z prawej) odbiera srebrny certyfikat z rąk prof. Dariusza Rotta

 

 

 

Szczegóły w artykułach (1)(2)

 

Lista laureatów V edycji Programu "Uczelnia Liderów" 2015

 

Galeria 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2015 00:38:51