Z BIULETYNU MNiSW (3)


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 15.07.2015 | Kategoria: Biuletyn MNiSW


Z BIULETYNU MNiSW (3)

Prezentowane informacje pochodzą z Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prenumerowanego jako newsletter przez "Życie Akademickie".

10 lipca 2015 r.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym

Do końca lipca trwają konsultacje projektu nowego systemu ocen jednostek naukowych. W projekcie rozporządzenia w szerokim zakresie zostały wzięte pod uwagę opinie ze środowiska naukowego z debaty 19 lutego nad projektem zmian przygotowanym przez KEJN. Teraz czekamy na opinie do tego projektu. Uczestnicy debaty zostali o konsultacjach powiadomieni osobnym mailem. Więcej 

 

Trwa kolejny konkurs w ramach NPRH

Do 31 lipca 2015 r. można składać wnioski w kolejnym module Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Moduł „Umiędzynarodowienie" ma wspierać projekty służące upowszechnianiu polskiej myśli humanistycznej w świecie. Wnioski można składać w dwóch konkursach: na tłumaczenia monografii polskich humanistów oraz na publikację obcojęzycznych wersji czasopism. W marcu zakończył się nabór wniosków w konkursach o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH – moduł „Tradycja", a w maju - modułu „Rozwój". Więcej 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu

Do 30 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzenia o szczegółowych kryteriach i trybie przyznawania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant". To specjalna ścieżka finansowania badań naukowych dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i przyspieszenia kariery naukowej. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki. Więcej 

 

Studia dla Wybitnych – zbieramy pytania

Rządowy program „Studia dla wybitnych" pozwala sfinansować najwybitniejszym młodym Polakom studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Program wystartuje we wrześniu, a pierwsi studenci będą mogli wyjechać już w roku akademickim 2016/2017. 
To element umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego: chcemy, by przyjeżdżały do nas tysiące studentów z innych krajów. Ale zależy nam też, by co roku około stu młodych Polaków wyjeżdżało na najlepsze studia zagraniczne – i by potem ci wybitni młodzi ludzie wracali do Polski pracować lub prowadzić badania naukowe. Transfer wiedzy jest bowiem korzystny dla polskiej nauki i naszych uczelni. 
Więcej 

 

Kiedy konkurs na Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ustalają szczegóły konkursu na Międzynarodowe Agendy Badawcze (tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw po to, by prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe). Umowa powinna być podpisana pod koniec sierpnia, a konkurs będzie miał dwa etapy: w pierwszym, od września będzie ok. dwóch miesięcy na przygotowanie wstępnego wniosku. Najlepiej ocenieni kandydaci złożą pełne wnioski w terminie ogłoszonym przez FNP (prawdopodobnie w styczniu 2016). Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień 2016 r. Kolejny konkurs na MAB zostanie ogłoszony zaraz po ogłoszeniu zwycięzców pierwszego konkursu.

 

Praktyki studenckie w administracji

Czy Państwa uczelnia korzysta już z rządowego programu praktyk? Program daje szansę na zapewnienie ponad 16 tysięcy miejsc praktyk. Pracownicy uczelni odpowiedzialni za organizację praktyk mogą wybierać te oferty dla swoich studentów, a następnie nawiązać bezpośrednią współpracę z określoną jednostką administracji. Urzędy wypracowały szczegółowe zasady współpracy z uczelniami, mają także wzory dokumentów. Obecnie na stronie www.oferty.praca.gov.pl znajduje się ponad 3500 ofert, w których dostępnych jest około 5700 miejsc praktyk. Więcej 


Trwa 2. runda Programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”

Od 6 lipca do 5 sierpnia 2015 r. można składać w PARP wnioski w ramach 2. rundy programu Wsparcie na uzyskanie grantu. UWAGA! Termin może ulec skróceniu, jeśli wyczerpany będzie budżet; może być też wydłużony, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego został oceniony pozytywnie. Wsparcie nie może przekroczyć 75 tys. zł dla koordynatorów projektu lub 35 tys. zł dla partnerów. Więcej 


Nowe terminy konsultacji dla małych i średnich przedsiębiorstw – Instrumenty MŚP

Do 16 lipca 2015 r. trwają bezpłatne konsultacje z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące Instrumentu MŚP (faza I i II). Spotkania odbywają się w siedzibie KPK PB UE przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sme@kpk.gov.pl. Przypominamy, że konkurs w ramach Instrumentu MŚP jest organizowany w trybie otwartym, a wnioski należy nadsyłać do 17 września. Dokładny terminarz konsultacji dostępny jest na stronie KPK. Więcej 

 

Zaproszenie na warsztaty „How to Innovate in Medtech?"

21 lipca 2015 r. w Barcelonie odbędą się warsztaty „Innovating in Medtech, Experiences form EU and USA". Spotkanie poświęcone będzie wymianie doświadczeń i innowacjom w dziedzinie medycyny oraz kwestiom regulacyjnym i zagadnieniom refundacji usług medycznych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w USA. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program i rejestracja wkrótce na stronie wydarzenia. Więcej 

 

Uczelnie Przyszłości – ruszyły dwa konkursy z nowych funduszy europejskich

Do 22 lipca 2015 roku można nadsyłać wnioski w dwóch konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Są to:

  • Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 PO WER 2014-2020 – chodzi o projekty, które mają rozwiązać problem plagiatów na uczelniach;

  • Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – poszukiwane są rozwiązania problemu, jak umożliwiać osiąganie kompetencji potrzebnych dziś w pracy.

Obydwa konkursy otwarte zostały w ramach programu „Uczelnie Przyszłości" w ramach nowych programów unijnych, które nastawione są na wpieranie kreatywności i kompetencji. Jeszcze w 2015 r. polskie szkoły wyższe będą mogły ubiegać się o 5 mld zł z środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Więcej 

 

V edycja konkursu Iuventus Plus - we wrześniu

1 września 2015 r. ruszy nabór do V edycji konkursu Iuventus Plus. Program zakłada finansowanie kontynuacji badań młodych naukowców, których poprzedni etap prac zakończył się publikacją w czasopismach z listy „Journal Citation Reports" lub „European Reference Index for the Humanities". Jego celem jest wsparcie młodych badaczy oraz popularyzacja i promocja wyników ich badań. Więcej 

 

Międzynarodowe warsztaty Global Sponsored Project Administration

Od 2 do 4 września 2015 r. w Zurychu potrwają warsztaty „Global Sponsored Project Administration" organizowane przez National Council of University Research Administration. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie amerykańskich możliwości finansowania dla instytucji spoza USA, a także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między uczestnikami. Warsztaty skierowane są do menadżerów i pracowników administracyjnych wspierających badaczy. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej 

 

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

Do 15 września 2015 r. można składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki, których łączna pula wynosi 180 mln zł. MAESTRO 7 przeznaczony jest dla doświadczonych badaczy, których projekty badawcze mogą wykraczać poza dotychczasowy stan wiedzy. W HARMONII 7 finansowane będą badania we współpracy międzynarodowej. W ramach SONATY BIS 5 możliwe będzie powołanie nowego zespołu badawczego do zrealizowania projektu. Więcej 

 

Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2016-2017

18 września 2015 r. w Brukseli Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny dla priorytetu: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, podczas, którego zostanie omówiona tematyka konturowa na lata 2016-2017. Dzień informacyjny zostanie poprzedzony spotkaniem brokerskim, organizowanym 17 września w ramach projektu sieciowego HEALTH -NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu Fit for Heaalth 2.0. Spotkanie to będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, która zostanie otwarta w połowie lipca. Więcej 

 

Współpraca w ramach H2020 – spotkanie brokerskie w Ostrawie

15 października 2015 r. w Ostrawie odbędzie się spotkanie brokerskie przeznaczone dla naukowców i przedsiębiorców z branży ICT, biotechnologii i nanotechnologii. To okazja do nawiązania współpracy i znalezienia partnerów do projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Oprócz spotkania zaplanowano również wizyty w ośrodkach badawczych oraz warsztaty na temat uzyskiwania środków z UE dla projekty międzynarodowe. Więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

W serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 1000 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Tutaj  opublikowanych jest ok. 60 ogłoszeń.

Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz koordynatora dyscyplin w grupie nauk o życiu.
Termin składania dokumentów: do 31 lipca 2015 r.

Granty i stypendia dla naukowców – baza Euraxess

Jeszcze więcej konkursów na granty badawcze i stypendia zagraniczne dla naukowców można znaleźć na stronie Euraxess Polska. Co miesiąc publikujemy najnowsze oferty z różnych stron świata.

Kalendarz ważnych wydarzeń i prac MNiSW w lipcu 


 


Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2015 17:54:20