Doktoraty i habilitacje w 2015 r.


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 04.08.2015 | Kategoria: Awanse naukowe


Wykaz publicznych obron prac doktorskich oraz uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz na Wydziale Fizjoterapii

Publiczne obrony prac doktorskich

Wydział Wychowania Fizycznego

29.01. 2015 - mgr Małgorzata Czech „Wybrane cechy osobowości kobiet aktywnych zawodowo a uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności fizycznej”, promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF Wrocław, recenzenci: dr hab. Monika Guszkowska, prof. AWF w Warszawie, dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF we Wrocławiu;

 

29.01.2015 - mgr Jacek Falkenberg „Ocena zmian funkcjonalnych i strukturalnych u kobiet z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze w aspekcie pływackiego treningu zdrowotnego”, promotor: prof. dr hab. Zofia Ignasiak – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw. PAN Oddział we Wrocławiu, dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF we Wrocławiu;

 

12.03. 2015 - mgr Zofia Niekurzak „Kompetencje trenerów osiedlowych a ich efektywność społeczna”, promotor: prof. dr hab. Ryszard Panfil – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Jerzy Nowocień, prof. AWF w Warszawie, dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu;

 

14.05. 2015 - mgr Amit Batra „Zmiany wydolności fizycznej w efekcie interwałowego treningu pojemności glikolitycznej u zawodników Taekwon-do ITF”, promotor: prof. dr hab. Marek Zatoń – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prof. dr hab. Jan Chmura – AWF we Wrocławiu;

 

21.05.2015 - mgr Katarzyna Torzyńska „Efektywność ergotropicznych i trofotropicznych form treningu relaksacyjnego dla poczucia własnej skuteczności i funkcjonowania emocjonalnego”, promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS w Gdańsku;

 

21.05.2015 – mgr Anna Urbańska „Wybrane techniki relaksacyjne na lekcji wychowania fizycznego uczennic szkoły ponadgimnazjalnej a radzenie sobie ze stresem”, promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. n. med. Ewa Pańkowska, prof. Instytutu Diabetologii w Warszawie, dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. AWF we Wrocławiu;

 

18.06.2015 – mgr Małgorzata Bogdan „Środki perswazji w prezentacjach wrocławskich przewodników turystycznych a zachowania uczestników wycieczek”, promotor: prof. dr hab. Gabriel Łasiński – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Janina Fras, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Krystyna Zatoń – AWF we Wrocławiu;

 

25. 06.2015 – mgr Katarzyna Wysocka „Charakterystyka kinematyczna i kinetyczna obciążeń układu ruchu kobiet ćwiczących step aerobik”, promotor: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Grzegorz Juras, prof. AWF w Katowicach, dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF we Wrocławiu;

 

3.09.2015 – mgr Marcin Kowalski „Kadencja wybierana przez kolarzy a koszt fizjologiczny pracy podczas testu progresywnego na cykloergometrze”, promotor: dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr hab. Andrzej Suchanowski, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej;

 

10.09. 2015 - mgr Katarzyna Siwek „Ocena zależności pomiędzy poziomem otłuszczenia a sprawnością motoryczną u 10- i 11-letnich chłopców i dziewcząt z Polkowic”, promotor: dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw. Oddziału PAN we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

10.09. 2015 - mgr Sławomir Świtała „Stereotypy i rzeczywistość poznawcza, emocjonalna, temperamentalna i osobowościowa studentów informatyki i wychowania fizycznego”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Szmajke - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, dr hab. Edward Wlazło;

 

29.10.2015 - mgr Teresa Skrzypczyk „Funkcje turystyczne i rekreacyjne miejskich terenów nadrzecznych na przykładzie Wrocławia”, promotor: prof. dr hab. Janusz Olearnik – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu;

 

29.10.2015 - mgr Tomasz Smolarski „Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej”, promotor: dr hab. Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Siwiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej;    

 

Wydział Fizjoterapii

15.01.2015 - mgr Katarzyna Urban „Ocena wpływu metody NDT-Bobath na symetrię wzorców ruchowych niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej”, promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prof. dr hab. Zofia Ignasiak – AWF we Wrocławiu;

 

5.02.2015 - mgr Katarzyna Szkudlarek „Aktywność i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży leczonych z powodu białaczki”, promotor: prof. dr hab. Marek Woźniewski – AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. Anna Marchewka – AWF w Krakowie, dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

 

26.03.2015 – mgr Grzegorz Biliński „Ocena stabilności pionowej pozycji ciała w procesie diagnostyczno-leczniczym pacjentów poddanych angiografii i angioplastyce wieńcowej”, promotor: dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Edyta Smolis-Bąk, prof. AWF w Warszawie, dr hab. n. med. Jacek Gajek, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

 

28.05.2015 – mgr Łukasz Pawik „Ocena funkcjonalna pacjentów z nierówną długością kończyn dolnych w obrębie podudzia leczonych metodą Ilizarowa”, promotor: prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek – AWF we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Aneta Bac – AWF w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner - Collegium Medicum w Bydgoszczy;

 

25.06.2015 - mgr Dagmara Bieć „Porównanie regulacji równowagi osób młodych i starszych w pobliżu granic stabilności”, promotor: dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF we Wrocławiu, recenzenci: prof. dr hab. inż. Halina Podbielska - Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Marian Golema – AWF we Wrocławiu;

 

24.09.2015 - mgr Monika Kurzaj „Efekty treningu mięśni wdechowych w procesie rehabilitacji pacjentów po zawale mięśnia sercowego”, promotor: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Edyta Smolis-Bąk, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dr hab. n. med. Dariusz Kałka, prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

 

24.09.2015 - mgr Iga Nowak „Ocena wpływu postępowania fizjoterapeutycznego na spastyczność oraz parametry jakościowe chodu i wybraną aktywność ruchową osób po udarze mózgu”, promotor: dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Teresa Pop, prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Józef Opara - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach;

 

3.12.2015 - mgr Marta Majewska-Pulsakowska „Rola treningu mięśni wdechowych w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”, promotor: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. Edyta Smolis-Bąk, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dr hab. n. med. Marita Nittner-MarszalskaUniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

 

Uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wydział Wychowania Fizycznego

8.10.2015 – dr Jarosław Fugiel „Zmienność rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych” w: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 119, Wrocław 2014; recenzenci: prof. dr hab.Stanisław Żak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – Akad,emia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Kusy – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;

 

3.12.2015 – dr Krzysztof Maćkała na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Skuteczność ćwiczeń dynamicznych w aspekcie kształtowania maksymalnej prędkości biegowej”; recenzenci: prof. dr hab. Adam Zając – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, dr hab. Jan Gajewski, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. dr hab. Edward Mleczko – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;

 

Wydział Fizjoterapii

3.12.2015 – dr Iwona Malicka na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci jednotematycznego cyklu czterech prac naukowych pt. „Rola rehabilitacji w przebiegu choroby nowotworowej i przywracaniu sprawności psychofizycznej”; recenzenci: prof. dr hab. Marek Bębenek – Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

 

3.12.2015 – dr Waldemar Andrzejewski na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego”; recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zabel – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dr hab. Jakub Taradaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

 

 


Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2016 22:55:58