XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki 2015


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 15.09.2015 | Kategoria: Dolnośląski Festiwal Nauki


XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki 2015

Dolnośląski Festiwal Nauki organizowany jest w tym roku już po raz osiemnasty! Rozpocznie się tradycyjnie uroczystą inauguracją w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego o godz. 12.00, w czwartek – 17 września. Uroczystość otworzy przewodniczący Rady Programowej Festiwalu – prof. nadzw. dr. hab. Kazimierz Orzechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, a po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości i odegraniu festiwalowego hejnału przez trio trąbek z wrocławskiej Akademii Muzycznej nastąpi nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Shuji Nakamurze, zeszłorocznemu laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie niebieskiej diody luminescencyjnej. 

Następnie prof. dr hab. Detlef Hommel z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Niebieskie LEDy - klucz do oszczędności energii i... pieniędzy”. Na zakończenie uroczystości koncert Antonio Vivaldiego „Cztery Pory Roku - Wiosna, Lato” wykona Andrzej Ładomirski – skrzypce wraz z zespołem Karol Lipiński Ensemble.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane, i w październiku – jako sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Można śmiało powiedzieć, że wrósł on w życie naukowe i kulturalne Wrocławia i Dolnego Śląska. Festiwal jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Jego organizatorzy, kierując się pragnieniem, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała, chcą przybliżyć jej tematy, problemy, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazać jej postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia, w atrakcyjnej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie. W zamierzeniach organizatorów Festiwal Nauki ma być wielką "pigułką edukacyjną", co oznacza, że w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Festiwalowe spotkania i imprezy rozpoczną się 18 września i potrwają we Wrocławiu do 23 września, a następnie zawitają w kolejnych miastach Dolnego Śląska: w Legnicy, Zgorzelcu, Głogowie, Jeleniej Górrze, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Ząbkowicach Śląskich oraz Lubinie.


 

Oto program tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także w formie PDF 


 

Dolnośląski Festiwal Nauki na AWF we Wrocławiu

Jak co roku, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przygotowała pod kierownictwem uczelnianego koordynatora festiwalowego dr. hab. inż. Jerzego Zawadzkiego, prof. AWF, bardzo ciekawy program, który zostanie przedstawiony w większości w dwóch panelach:

„Ruch i zdrowie” (16) 

„Magia sportu” (8) ,

ale także pojedynczo w takich panelach, jak:

„Szlachetne zdrowie” (1) 

„Medyczne rozmaitości” (1) 

 

Warto zajrzeć do zakładek na stronie festiwalu http://www.festiwal.wroc.pl/2015/:

Organizatorzy 

Patronat 

Realizatorzy 


 


 


Ostatnia aktualizacja: 15 września 2015 15:34:52