Uroczystości immatrykulacyjne 2015/2016


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 05.10.2015 | Kategoria: Immatrykulacja


Uroczystości immatrykulacyjne 2015/2016

W sobotę, 3 października, zakończyły się uroczystości immatrykulacyjne studentów rozpoczynających studia w naszej Akademii. Dla większości studentów, rozpoczynających w roku akademickim 2014/2015 studia pierwszego i drugiego stopnia na trzech wydziałach naszej akademii, władze dziekańskie zorganizowały uroczyste immatrykulacje w dniach 20, 22, 23, 24 września w kolejnych grupach i terminach. Uroczystości odbywały się w auli pawilonu dydaktycznego im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego (P-4) w obecności przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich.

Kolejne grupy studentów po wysłuchaniu hymnu państwowego, w podniosłym nastroju, składały akademickie ślubowanie przed przedstawicielami władz uczelni: prorektorami, dziekanami i prodziekanami, w obecności pocztu sztandarowego wraz z uczelnianym sztandarem. Przedstawiciele władz uczelni występowali w uroczystych strojach akademickich – togach przystrojonych łańcuchami oraz w tradycyjnych biretach.

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień na zakończenie uroczystej ceremonii śpiewano hymn akademicki Gaudeamus igitur.

 

 

 

 

 

 

 

                              Wydział Wychowania Fizycznego                                           Wydział Fizjoterapii

 

Reprezentacja grupy studentów, rozpoczynających edukację w naszej Akademii na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przystąpiła do aktu immatrykulacji podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego, która odbyła się 25 września w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego (tutaj opis uroczystości).

Fotoreportaż H. Nawary 

 

Harmonogram uroczystości:

Wydział Fizjoterapii:

23 IX - studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach: fizjoterapii, kosmetologii, terapii zajęciowej

20 IX - studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku fizjoterapii

Wydział Wychowania Fizycznego:

24 IX - studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach: wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, usług rekreacyjnych i relaksacyjnych

3 X - studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach: wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji

Wydz. Nauk o Sporcie:

22 IX - studia stacjonarne I i II stopnia

3 X - studia niestacjonarne I i II stopnia

 

 


Ostatnia aktualizacja: 5 października 2015 10:10:50