KRASP we Wrocławiu


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 19.10.2015 | Kategoria: KRASP


KRASP we Wrocławiu

W dniach 15 - 17 października Politechnika Wrocławska gościła uczestników Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichW spotkaniu wzięło udział ponad stu rektorów z całej Polski i około siedemdziesięciu gości reprezentujących świat nauki i środowisko społeczno-gospodarcze uczelni. Trzydniowe obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uświetniły obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Wrocławskiej i wrocławskiego środowiska akademickiego. Prowadził je przewodniczący KRASP – prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Obrady dotyczyły ważnych i aktualnych dla środowiska naukowego tematów.

 

Minister prof. dr hab. Marek Ratajczak omówił zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w projekcie budżetu na 2016 rok, a minister prof. dr. hab. Włodzisław Duch przedstawił politykę w zakresie otwartego dostępu w nauce oraz jej umiędzynarodowiania. Debatowano także na temat inicjatyw dotyczących finansowania sztuki, statusu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz zasad oceny jednostek naukowych i zmian w sposobie rozliczania projektów przez NCN, poruszano kwestie dotyczące programu finansowania badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions, programu edukacyjnego „Nauka bez granic” i innych form współpracy z Ameryką Łacińską. Starano się podsumować dotychczasową współpracę z uczelniami z Ukrainy. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki przedstawił wnioski i rekomendacje, dotyczące współpracy z ukraińskimi uczelniami, na podstawie analizy i porównania polskich i ukraińskich systemów szkolnictwa wyższego. W trakcie obrad omówione zostały inicjatywy uczelni zrzeszonych w KRASP związane z uchodźcami przybywającymi do Polski. Ponadto przedstawiony został apel o przeciwstawianie się mowie nienawiści w aktualnie toczącej się debacie publicznej i politycznej. Spotkanie KRASP było również dobrą okazją do wręczenia certyfikatów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wśród 70. gości reprezentujących świat nauki i środowisko społeczno-gospodarcze uczelni byli m.in.: przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. prof. SGH Marek Rocki, generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. nadzw. Marcin Pałys, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr hab. Maciej Zabel, Tadeusz Chomicki (były ambasador RP w Pekinie), przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym dyrektor dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego prof. dr hab. Marek Niezgódka, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski, Radosław Szewczak – dyrektor ds. rozwoju współpracy z sektorem publicznym Citi Handlowy, Tomasz Psonka (Research Solutions Director for CE Europe), Krzysztof Szymański (Customer Consultant in Research Management, Elsevier B.V) oraz David Halabisky (OECD, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development/LEED Progamme).

Obradom towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem ministra prof. Marka Ratajczaka, przewodniczącego KRASP – prof. Wiesława Banysia, rektora Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczącego KRASP – prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej, rektora Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusza Więckowskiego. (Fotoreportaż)

Naszą Akademię na obradach KRASP reprezentował rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, który zaprosił rektorów AWF w Polsce na spotkanie w murach naszej uczelni w dniu 16 października. (Fotoreportaż)

 

 

KRASP   została powołana w 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto dziewięć szkół ma status uczelni stowarzyszonych.
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2016 13:14:16