Nagroda za pracę magisterską z zakresu rehabilitacji medycznej


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 04.11.2015 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Absolwentka naszej Akademii - Agata Jarczak zdobyła nagrodę w tegorocznym ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. 

 

Agata Jarczak przedstawiła w konkursie pracę napisaną pod kierunkiem dr Dagmary Chameli-Bilińskiej pt. „Wpływ treningu proprioceptywnego na zmianę pozycji u osób chorych na chorobę Parkinsona”, zajmując drugie miejsce w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji medycznej i otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymał Krzysztof Orzełek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę pt. „Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego uczestniczących w obozie Aktywnej Rehabilitacji” (5000 zł), a nagrodę trzecią Natalia Wyrzykowska z Politechniki Opolskiej za pracę pt. „Kompleksowa rehabilitacja po implantacji protezy onkologicznej z powodu mięsaka kości udowej” (2000 zł).

W ramach konkursu przyznano także nagrody w kategoriach prac magisterskich z zakresu: rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym,  z zakresu rehabilitacji społecznej, oraz w kategorii prac doktorskich.

Tegoroczny konkurs był już 12. edycją ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI – moduł A programu „Wsparcie inicjatyw”. Organizatorem konkursów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego podstawową misją jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.

Szczegóły http://www.pfron.org.pl/.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2015 22:31:55