Święto Nauki Wrocławskiej 2015


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 17.11.2015 | Kategoria: Święto uczelni


Święto Nauki Wrocławskiej 2015

Pierwszy z prawej rektor naszej Akademii - prof. J. Migasiewicz, z lewej reprezentanci nagrodzonej "Kaliny" z prof. nadzw. M. Soberą (fot. UMed)

 

Tegoroczne listopadowe obchody Święta Nauki Wrocławskiej miały wyjątkowy charakter, ponieważ święcono także Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. W uroczystościach naszą Akademię reprezentował rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Laureatem Nagrody im. Profesora Józefa Dudka został nasz uczelniany zespół pieśni i tańca ludowego „Kalina”.

 

13 listopada, po południu, tradycyjnie w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, z okazji Święta Nauki Wrocławskiej odbyło się otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, na którym wręczono doroczną Nagrodę im. Profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. Kolegium Rektorów przyznało ją tym razem jedynym żyjącym członkom Straży Akademickiej Politechniki i Uniwersytetu, profesorom: Ryszardowi Badurze, byłemu rektorowi Akademii Rolniczej, obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego, i Zdzisławowi Samsonowiczowi z Politechniki Wrocławskiej oraz dwóm uczelnianym zespołom pieśni i tańca ludowego: „Kalinie” z naszej Akademii oraz „Jedliniokowi” z Uniwersytetu Przyrodniczego za działania na rzecz studentów. Z okazji Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu wręczono statuetki „Wrocławianki” goszczącym z tej okazji we Wrocławiu rektorom uczelni lwowskich. W czasie uroczystości dyplomy i stypendia otrzymali doktoranci – stypendyści Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia. Oprawę artystyczną otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Medycznego Medici Cantantes pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej.

Zwieńczeniem uroczystości obchodów Święta Nauki Wrocławskiej był wieczorny nadzwyczajny koncert. Pod dyrekcją prof. Marka Pijarowskiego Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wykonała V Symfonię c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena oraz Mszę C-dur KV 317 Koronacyjną wraz Chórem „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i solistami: Aleksandrą Kubas-Kruk – sopran, Piotrem Łykowskim – alt, Tadeuszem Pszonką – tenor, Bogdanem Makalem – bas-baryton. Koncert odbył się w nowo wybudowanym Narodowym Forum Muzyki, w jednej z najnowocześniejszych na świecie hal koncertowych. Budowie Forum patronowało m.in. wrocławskie Kolegium Rektorów.

 

W niedzielę, 15 listopada, rano o godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego. Następnie tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze Profesora Idaszewskiego oraz pod tablicami przy ul. Sądowej i Kleczkowskiej, upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 roku. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz miejskich z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem na czele, rektorzy z uczelni zagranicznych, obecni na uroczystościach we Wrocławiu, przedstawiciele polskiego środowiska akademickiego, m.in. rektorzy uczelni Wrocławia i Opola, korpus dziekański Politechniki Wrocławskiej, a także delegacje szkół, organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i studentów. Cześć poległym oddała Kompania Honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji.

Naszą Akademię reprezentowali: rektor – prof. Juliusz Migasiewicz >>> oraz prorektor ds. studenckich i sportu akademickiego – prof. nadzw. Andrzej Rokita >>>, którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem na skwerze prof. K. Idaszewskiego, prorektor ds. nauczania – prof. nadzw. Anna Skrzek, składając kwiaty pod pamiątkową tablicą na ul. Kleczkowskiej, i prodziekan ds. studenckich Wydziału Wychowania Fizycznego - dr Jacek Stodółka, oddając hołd pod tablicą przy ul. Sądowej.

Warto przypomnieć, że Prezydent Wrocławia podjął inicjatywę powołania Komitetu Wspierającego Obchody 70-lecia Polskiego Środowiska Akademickiego, zapraszając w jego szeregi liczne grono liderów przedsiębiorstw, świata kultury, polityków i duchowieństwa. 25 maja br. przy udziale Kolegium Rektorów spotkanie Komitetu zostało zwieńczone podpisaniem deklaracji wsparcia dla obchodów Jubileuszu.


                                                                                   

                                                                                   Fot. "Pryzmat" - Wiadomości Politechniki Wrocławskiej

 

Fotoreportaż M. Lewandowskiego z otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 

 


Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2015 16:10:43