Interdyscyplinarne kierunki studiów na naszej Akademii


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 10.12.2015 | Kategoria: Informacje


Interdyscyplinarne kierunki studiów na naszej Akademii

 

We wtorek, 8 grudnia, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – prof.  dr hab. Juliusz Migasiewicz (na fot. z prawej) i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz podpisali umowę o współpracy między uczelniami w celu przygotowania i uruchomienia nowych wspólnych interdyscyplinarnych kierunków studiów. Jest to pierwsza we Wrocławiu tego rodzaju międzyuczelniana umowa.

 

W ramach umowy uczelnie podejmują wspólne działania zmierzające do rozpoczęcia naboru i uruchomienia w roku akademickim 2016/2017 następujących kierunków studiów:
 

- nowoczesny biznes w rekreacji i turystyce – kierunek realizowany na I stopniu studiów,
- przedsiębiorczość w turystyce – kierunek realizowany na II stopniu studiów.

 

Nadzór nad merytorycznym przygotowaniem do zawarcia umowy sprawują: ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki – prof. dr hab. Marek Walesiak oraz ze strony naszej Akademii dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń. Za merytoryczne przygotowanie do zawarcia umowy o uruchomieniu wspólnych kierunków studiów odpowiedzialni są: prof. dr hab. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego i prof. dr hab. Ryszard Panfil z naszej Akademii.

W odrębnej umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia wspólnych kierunków studiów, takie jak: sposób prowadzenia studiów, ich organizacja, zasady naboru studentów, regulamin studiów, zasady finansowania i rozliczania kosztów prowadzenia studiów.

 

Wspólne interdyscyplinarne kierunki studiów: nowoczesny biznes w rekreacji i turystyce oraz przedsiębiorczość w turystyce stanowią dla studentów atrakcyjne możliwości nauki i rozwoju, a dla przyszłych absolwentów zdobycie umiejętności pozwalających na osiągnięcie sukcesów w pracy zawodowej w dziedzinie rekreacji i turystyki. 


Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2015 20:35:17