Zmarł prof. Kazimierz Denek – doktor honoris causa naszej Akademii


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 05.02.2016 | Kategoria: Odeszli na zawsze


4 lutego po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych, specjalista w zakresie dydaktyki ogólnej i szkoły wyższej, ekonomiki kształcenia oraz krajoznawstwa i turystyki, wychowawca i edukator wielu pokoleń młodzieży, nauczycieli, pedagogów, instruktorów i kadr naukowych, doktor honoris causa naszej Akademii. Odznaczony krzyżem kawalerskim i oficerskim orderu polonia restituta oraz złotym laurem medalu „Polonia Mater nostra est”. 

 

 

Urodził się 12 listopada 1932 r. w Krzemieńcu Wołyńskim. W wyniku wojennej zawieruchy znalazł się w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie przebywał w sierocińcu pod opieką sióstr franciszkanek Rodziny Maryi. W latach 1949-1953 był uczniem Państwowego Liceum Administracyjno-Handlowego w Tczewie. W latach 1953-1957 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Po ukończeniu studiów przez rok pracował jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ukończonym przez siebie liceum w Tczewie. W latach 1959-1966 kontynuował pracę dydaktyczno-wychowawczą w Technikum Handlowym, a następnie w Liceum Ekonomicznym im. Oskara Langego w Poznaniu.

15 grudnia 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1966 rozpoczął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Od 1975 roku kierował Zakładem Dydaktyki Ogólnej. W 1980 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1989 r. profesorem zwyczajnym. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrował wokół problemów dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki szkoły wyższej i zawodowej, pedeutologii – kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, przemian w edukacji, aksjologii i teleologii w pedagogice, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa i turystyki. W latach 1977-1983 był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w 1981 został członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w latach 1986-1989 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. Ogółem opublikował ponad tysiąc prac. Począwszy od 1982 roku opiniował osiągnięcia naukowe 16 samodzielnych pracowników naukowych ubiegających się o tytuł profesora. Brał także udział – jako recenzent – w 30 przewodach habilitacyjnych i 61 doktorskich. Wypromował 21 doktorów. Swoje wyniki badań i przemyśleń publikował na łamach ponad pięćdziesięciu czasopism polskich i zagranicznych (w językach: rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, słowackim, czeskim, niemieckim, włoskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim). Jego wysoką pozycję naukową, nie tylko w kraju, ale i za granicą, potwierdzają biogramy np. w Dictionary of Intemational Biography, Cambridge (1995 i 2001), Intemational Biographical Association Directory (Cambridge 1996), Intemational Who is Who of Contemporary Achievement, Raleigh, North Carolina, USA 1995, Who is Who in the World? New Jersey 1993 i 2001.

Twórca, organizator i „duchowy ojciec” dwudziestu jeden edycji corocznych Tatrzańskich Seminariów i Sympozjów Naukowych „Edukacja jutra”, które można uznać za dynamicznie rozwijającą się szkołę naukową. To tu nastąpiło pierwsze spotkanie pedagogów ogólnych – filozofów wychowania z dydaktykami wychowania fizycznego – z pracownikami naukowymi AWF we Wrocławiu, którzy przez parę kolejnych lat byli głównymi organizatorami konferencji, na której spotykają się zarówno wybitni pedagodzy, jak i nauczyciele w celu wymiany doświadczeń i przemyśleń. Zwieńczeniem tych dokonań jest wielotomowe dzieło tworzone z inspiracji prof. Kazimierza Denka, pod Jego redakcją pt. "Edukacja jutra", będące symbolem przemyśleń o perspektywach procesów edukacyjnych w Polsce.

- Profesor Kazimierz Denek był niepowtarzalną osobowością uniwersytetu, któremu poświęcił całe swoje życie naukowe, kierując Katedrą Dydaktyki Ogólnej – napisał na swoim blogu profesor nauk humanistycznych, pedagog – Bogusław Śliwerski.

- Przeszedł na emeryturę w 2002 roku, ale na macierzystym Wydziale Studiów Edukacyjnych zachował swój status „wiecznie” dostępnego dla zainteresowanych profesora, odbywając w środy dyżury w pokoju 502. Czynnie mógł jeszcze kształcić młodzież w niepublicznej Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 
Profesor Kazimierz Denek miał niespożytą energię, pozytywne i aktywne nastawienie do życia, które było pełne licznych dokonań, o zróżnicowanym charakterze i zakresie, przez co trudno było na bieżąco poddawać je analizie i refleksji, gdyż zawsze mieliśmy Autora niejako „pod ręką”, gotowego do wyrażenia własnej opinii, napisania ekspertyzy czy podzielenia się własnymi sugestiami. Był niemalże wszechobecny, także w wirtualnym świecie, bo wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę Jego nazwisko, by w kilka sekund otrzymać dostęp do ponad 15 tys. linków. Tak więc był, jest i będzie z nami. Nie tylko w sercach Rodziny i najbliższych Profesorowi osób zapanuje głęboki ból i smutek, ale także wśród akademickiej społeczności pedagogicznej. Dzielę się w tym momencie wyrazami głębokiego współczucia, bo płakać będą też Tatry, które tak ukochał i gdzie na górskich szlakach uczył nas miłości do własnego kraju oraz sztuki równoważenia aktywności umysłowej kulturą fizycznej regeneracji sił psychofizycznych. 

Odszedł pedagog o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, wielki patriota, a zarazem wyjątkowo oddany pasji swojego życia, którą zarażał tysiące swoich studentów, współpracowników, znajomych, a nawet obcych, których spotykał na górskich szlakach. Był bowiem człowiekiem rozmiłowanym w polskich Tatrach, uwielbiającym ich piękno i mistykę, kochającym własny kraj i zaszczepiającym miłość do niego w sposób wyjątkowy, a jakże skuteczny, bo własną postawą i działaniami, twórczością i stylem życia, wiernością chrześcijańskim wartościom i zgodnym z nimi życiem. 
 

Uroczystości ceremonii pogrzebowej Profesora Kazimierza Denka odbędą się w piątek 12 lutego:
- 11.00 - msza św. pogrzebowa w Kościele pw. św. Jana Bosko, ul. Warzywna 17, Poznań - Winogrady;
- 13.45 - ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym - Junikowo.

 


Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2016 08:44:37