Mamy rektora na kadencję 2016-2020


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 11.02.2016 | Kategoria: Wybory 2016


Mamy rektora na kadencję 2016-2020

                                                                                                                                                                           (Fot. Andrzej Nowak)

Habemus rectorem!

Został nim dr hab. Andrzej Rokita, profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pełniący w bieżącej kadencji funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego.

 

Andrzej Rokita urodził się 23 lipca 1968 roku w Byczynie (woj. opolskie). W 1992 roku ukończył studia w AWF we Wrocławiu na kierunku wychowa­nia fizycznego o specjalności trenerskiej i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych. W roku 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, a w roku 2009 otrzymał w tej samej dziedzinie stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 1998-2010 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrach: Zespołowych Gier Sportowych oraz Dydaktyki Wychowania Fizycznego. W tym okresie pełnił funkcję kierownika Zespołu Zabaw i Gier Ruchowych. Od 2008 roku do chwili obecnej kieruje Katedrą Zespołowych Gier Sportowych, w której od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Od roku 2008 sprawuje funkcję prorektora ds. stu­denckich i sportu akademickiego. Wcześniej, w la­tach 1999-2005, był prodziekanem ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego. W okresie 1998-1999 był pełnomocnikiem prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie wypełniając funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus.

Andrzej Rokita podejmuje również liczne funkcje poza Uczelnią. Jest członkiem Zespołu ds. Sportu Akademickiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkiem Zarządu Głównego AZS, członkiem Rady Sportu ZG AZS, przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu ZG AZS, członkiem Wrocławskiej Rady Sportu, także prezesem Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław.

Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli, członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu i Turystyki. Trzykrotnie wchodził w skład kierownictwa polskiej misji uniwersjadowej, a w roku 2013 był szefem reprezentacji Polski podczas Zimowej Uniwersjady w Trentino.

Jest autorem lub współautorem trzech książek i wielu innych opracowań. Zaprojektował i stworzył naukową Pracownię Gier z Piłką. Jest promotorem trzech zakończonych oraz dwóch wszczętych przewodów doktorskich. Za całokształt swojej działalności zawodowej w roli nauczyciela akademickiego uhonorowany został Medalem Edukacji Narodowej.

Wspólnie z żoną i 12-letnią córką uprawia sport dla zdrowia. W czasie wolnym chętnie pracuje w przydomowym ogrodzie.

 


Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2016 16:41:07