Wybory rektora na kadencję 2016-2020


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 12.02.2016 | Kategoria: Wybory 2016


Wybory rektora na kadencję 2016-2020

Fot. A. Nowak

W sierpniu kończy się bieżąca czteroletnia (2012-2016) kadencja władz uczelni, zarówno w naszej Akademii, jak i we wszystkich polskich uczelniach. Tak więc wiosna tego roku jest „gorącym” okresem wyborów nowych władz uczelnianych na następną kadencję 2016-2020. Wybory przeprowadzane są według odpowiednich przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statutach poszczególnych uczelni. 

                                                                                                                                                                         

Wczoraj, 11 lutego, wybrano nowego rektora naszej Akademii – dr. hab. Andrzeja Rokitę, który będzie sprawował tę zaszczytną funkcję przez następne cztery lata, począwszy od września tego roku. Uroczyste przekazanie insygniów rektorskich odbędzie się 22 października w czasie nadzwyczajnego otwartego posiedzenia uczelnianego Senatu z okazji Święta Uczelni oraz jubileuszu jej 70-lecia. Insygnia przekaże rektor obecnej kadencji – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, wybrany do sprawowania tej funkcji przez dwie kolejne czteroletnie kadencje: 2008-2012 i 2012-2016, który nie może już – według przepisów – stanąć do kolejnej reelekcji.

 

Procedura wyborcza

Na grudniowym posiedzeniu uczelniany Senat powołał

- Komisję Wyborczą Akademii w składzie: prof. dr hab. Marek Zatoń, dr hab. Adam Kawczyński, dr hab. Tomasz Sipko, dr Krystyna Chromik, dr Dorota Wójtowicz, dr Krzysztof Kałużny, mgr Ewa Górska, mgr Weronika Stodółka, Mariusz Tomczak,

oraz

- Zespół Administracyjno-Biurowy do obsługi prac Komisji Wyborczej w składzie: dr Kazimierz Kurzawski, mgr inż. Izabela Ubowska, mgr Joanna Kleczek, Bartłomiej Raszowski.

14 stycznia rady trzech wydziałów Akademii: Wydziału Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Sporcie

i Wydziału Wychowania Fizycznego, dokonały wyboru wydziałowych komisji wyborczych.

18 stycznia JM Rektor zwołał zebranie Komisji Wyborczej Akademii w celu wyboru jej przewodniczącego, uchwalenia regulaminu wyborczego, ustalenia terminarza czynności wyborczych, dokonania podziału mandatów do Kolegium Elektorów Akademii oraz Senatu.

Przewodniczącym Komisji Wyborczej Akademii został prof. dr hab. Marek Zatoń.

Uchwalono regulamin wyborczy.

Ustalono terminarz czynności wyborczych

Dokonano podziału mandatów do Kolegium Elektorów Akademii (tutaj) oraz do Senatu (tutaj).

 

W dniach 26-29 stycznia odbyły się wybory do Kolegium Elektorów Akademii oraz do Kolegiów Elektorów poszczególnych wydziałów: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii, Nauk o Sporcie

Składy osobowe:

Kolegium Elektorów Akademii 

Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego 

Kolegium Elektorów Wydziału Fizjoterapii 

Kolegium Wydziału Nauk o Sporcie 

 

Od 4 lutego Komisja Wyborcza Akademii przyjmowała zgłoszenia kandydatów na rektora przez członków Kolegium Elektorów Akademii. JM Rektor prof. Juliusz Migasiewicz w imieniu Kolegium Rektorskiego, Dziekanów wszystkich wydziałów oraz kierownictwa Administracji uczelni zgłosił kandydaturę dr. hab. Andrzeja Rokity, pełniącego w obecnej kadencji funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego (dokumentacja: zgłoszenie wraz z charakterystyką kandydata oraz karta zgłoszenia wraz z pisemną zgodą kandydata ).

 

11 lutego przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii – prof. Marek Zatoń zwołał posiedzenie Kolegium Elektorów Akademii, na którym oddał prowadzenie procedury wyborczej byłemu rektorowi – prof. Tadeuszowi Koszczycowi. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw. – przewodnicząca, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw., dr Jacek Stodółka, Dominik Kamiński, mgr Dorota Dankiewicz-Pęzioł. Następnie prof. Koszczyc zamknął okres zgłaszania kandydatów na funkcję rektora. Rozpoczęło się głosowanie tajne w dwóch kabinach. Obecnych było 87 elektorów spośród uprawnionych do głosowania 94 osób. Kandydat na rektora dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. uzyskał zdecydowaną większość głosów spośród obecnych uprawnionych do głosowania elektorów. Przewodniczący posiedzenia wyborczego - prof. Tadeusz Koszczyc wręczył rektorowi-elektowi akt potwierdzający wybór na rektora naszej Akademii w kadencji 2016-2020 i udzielił mu głosu.

 Od lewej: prof. M. Zatoń, prof. T. Koszczyc, rektor-elekt dr hab. A. Rokita, prof. nadzw. (fot. A. Nowak)

 

Oto, co powiedział nowo wybrany rektor-elekt, dr. hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.:

Panie Przewodniczący, Panie Rektorze, Drodzy Elektorzy!

Bardzo dziękuję za wszystkie głosy oddane w wyborach na rektora AWF we Wrocławiu. Szczególnie dziękuję tym, którzy mi zaufali. Wszystkich Państwa zapraszam do współpracy. Przed nami ciężki okres pracy rzetelnej, codziennej, systemowej. Bardzo serdecznie dziękuję rektorom poprzednich kadencji. Bez nich nie mielibyśmy możliwości obchodzenia w tym roku 70-lecia naszej uczelni. Szczególnie dziękuję dwóm rektorom ostatnich kadencji: prof. T. Koszczycowi i rektorowi Juliuszowi Migasiewiczowi. To oni dali mi szansę, to oni mi zaufali. Szansę staram się wykorzystywać dla dobra naszej uczelni. A mam nadzieję, że zaufania nie nadwerężyłem. Bardzo dziękuję Panom Rektorom!

Szanowni Państwo, przed nami niezwykle trudna kolejna kadencja, wiele niewiadomych, w tym polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; niewiadomą – jak zawsze – jest dotacja dla szkół wyższych. My nie będziemy oglądać się na dotację, będziemy bacznie przypatrywać się polityce prowadzonej przez rząd polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpowiednio reagować. Dzisiaj mamy ustabilizowane finanse uczelni, nie mamy żadnych długów. Hasło wyborcze, które napisałem w ulotce wyborcze "Stabilizacja poprzez rozwój" jest aktualne. Zapraszam wszystkich do współpracy, do debaty nad przyszłością naszej Akademii. Za 10, 15, 20 lat to nie rektor będzie mówił o przyszłości, ale chcę, żeby o niej mówiła cała społeczność, o niej dyskutowała i była przekonana, że ten program jest wspólnym naszym programem. Rozwój uczelni widzę we wszystkich obszarach działalności wyższej szkoły: w obszarze nauki, w obszarze dydaktyki, w obszarze organizacji. W nauce musimy zrobić wszystko, aby stworzyć jak najlepsze warunki osobom do zdobywania tytułów naukowych. Pierwsze kroki zostały już poczynione. Pierwsze efekty za chwilę będziemy widzieć. Musimy zrobić wszystko, aby młodzi ludzie korzystali z dóbr międzynarodowego stowarzyszenia naszego państwa, żeby wyjeżdżali, przyjeżdżali, i implementowali dobre praktyki w naszej uczelni w zakresie dydaktyki. Chciałbym unowocześnić proces dydaktyczny. W zakresie dydaktyki chciałbym, abyśmy uelastycznili system studiowania. W zakresie organizacji chciałbym, aby unowocześnić zarządzanie naszą uczelnią. To tylko niektóre wybrane zadania, które stoją przed naszą akademią w najbliższej przyszłości. Dlatego chciałbym, aby program działań był programem wypracowanym przez to społeczeństwo i dla społeczeństwa akademickiego. Chciałbym, aby te wszystkie działania służyły m.in. rozwojowi sportu akademickiego. Dzisiejszy wybór traktuję jako ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim jako ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność i misję. Bycie rektorem traktuję jako służbę. Chcę być rektorem całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziękuję!

 

Fotoreportaż A. Nowaka

 

Następne zebranie wyborcze w czwartek, 18 lutego, na którym będą wybierani trzej prorektorzy.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2016 02:36:42