Jak wziąć udział w programie Erasmus?


Autor: Monika Ilecka-Folcik | Opublikowano: 17.02.2016 | Kategoria: Erasmus


Jak wziąć udział w programie Erasmus?

Biuro programu Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęło właśnie kolejny nabór na studia za granicą. Potrwa on do 26 lutego 2016. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych uczelni współpracujących z AWF Wrocław.

 

Zagraniczne studia to świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń, zarówno edukacyjnych, jak i kulturowych oraz językowych. Student, który ma ziarnko kreatywności, otwartości na świat, samodzielności i entuzjazmu, jest gotowy na podjęcie wyzwania. Kolejnym etapem są formalności, bo aby zostać Erasmusem, należy przejść proces naboru, a dalej uporać się ze stosem formalności.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłoszone na stronie internetowej: http://pl.erasmus.awf.wroc.pl

Podstawowe kryteria to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Komisja ds. naboru bierze również pod uwagę dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus może skorzystać student AWF poziomu licencjackiego, magisterskiego lub doktoranckiego, w tym również student pochodzenia zagranicznego. Okres studiów trwa od 3 do 12 miesięcy i powinien być tematycznie dopasowany do polskiego programu zajęć. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, a także Chorwacja i Turcja oraz trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Każdy zakwalifikowany na wyjazd student otrzyma wsparcie finansowe. Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 300 do 500 euro na miesiąc. Na dodatkowe środki mogą liczyć studenci z przyznanym stypendium socjalnym (dodatkowe 200 euro na miesiąc) oraz studenci niepełnosprawni (100% uprawnionych kosztów). Studenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł (np. naukowe, stypendia władz miasta). Studenci w czasie pobytu za granicą biorą również udział w kursie językowym online – dotyczy to pięciu najbardziej popularnych języków UE: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Udział w programie Erasmus to niewątpliwie świetna okazja do zdobywania wiedzy, poznawania innych krajów, ich kultur oraz zwyczajów. Erasmus pomaga przełamywać wzajemne uprzedzenia i stereotypy, uczy komunikacji, pracy w międzynarodowych zespołach, co przekłada się na większe szanse zatrudnienia i rozwój kariery akademickiej, a w konsekwencji zawodowej.

Serdecznie zapraszam – Monika Ilecka-Folcik monika.ilecka@awf.wroc.pl


 

 


Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2016 17:18:49