Unieważnienie wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 04.03.2016 | Kategoria: Wybory 2016


Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 3 marca po zapoznaniu się z odwołaniem Elektorów Wydziału Fizjoterapii, które wpłynęło do Komisji w dniu 1 marca, podjęła decyzję o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii, dokonanego w dniu 29 lutego.

 

W wyniku podjęcia tej decyzji zmienił się terminarz czynności wyborczych.

Od poniedziałku, 7 marca, członkowie Kolegium Elektorów Wydziału Fizjoterapii muszą zgłosić od nowa kandydatów na dziekana, a ci winni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach wraz z oświadczeniem, że nie zachodzą żadne przesłanki wykluczające ich wybór, oraz złożyć ewentualny wniosek o zwołanie zebrania programowego z wyborcami, którego termin ustalono na 10 marca. Na dzień następny, czyli 11 marca zaplanowano posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Fizjoterapii, na którym zostaną przeprowadzone wybory dziekana.

Przesunięto również terminy związane z wyborami prodziekanów (tutaj szczegóły). 

Treść komunikatu Komisji Wyborczej Akademii 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2016 14:13:12