Wybory prodziekanów oraz ponowny wybór dziekana Wydziału Fizjoterapii


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 11.03.2016 | Kategoria: Wybory 2016


Dzisiaj, 11 marca, odbył się kolejny etap wyborów władz uczelni na kadencję 2016-2020. Wybrano prodziekanów na dwóch wydziałach: Wychowania Fizycznego i Nauk o Sporcie oraz powtórzono wybory dziekana na Wydziale Fizjoterapii.

 

Dziekanem Wydziału Fizjoterapii w powtórnych wyborach została dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw., pełniąca w obecnej kadencji funkcję prorektora ds. nauczania oraz kierownika Zakładu Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu.

 

Na Wydziale Wychowania Fizycznego elektorzy dokonali wyboru prodziekanów w osobach pełniących identyczne funkcje w obecnie trwającej kadencji 2012-2016. Prodziekanem ds. nauki została ponownie wybrana prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, kierownik Zakładu Antropokinetyki w Katedrze Biostruktury. Dr Jacek Stodółka z Zakładu Teorii i Metodyki Lekkoatletyki będzie pełnić – podobnie jak w bieżącej kadencji – funkcję prodziekana ds. studenckich, a dr Ryszard Błacha – funkcję prodziekana ds. nauczania.

 

Na Wydziale Nauk o Sporcie na prodziekana ds. badań naukowych wybrano dr. hab. Adama Kawczyńskiego – kierownika Wydziałowej Pracowni Badań w Sporcie, adiunkta w Zakładzie Treningu Motoryczności, a na prodziekana ds. studenckich i sportu – dr hab. Jadwigę Pietraszewską, prof. nadzw. z Zakładu Antropologii Fizycznej. Obydwoje są pracownikami Katedry Motoryczności Sportowca.

 

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapiiprof. nadzw. dr hab. Anna Skrzek

 

 

 

 

Prodziekani-elekci na Wydziale Wychowania Fizycznego

 

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla – prodziekan ds. nauki

 

 

 

 

Dr Ryszard Błacha – prodziekan ds. nauczania

 

 

Dr Jacek Stodółka – prodziekan ds. studenckich

 

 

 

Prodziekani-elekci na Wydziale Nauk o Sporcie

 

Dr hab. Adam Kawczyński – prodziekan ds. badań naukowych

 

 

 

Dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw. – prodziekan ds. studenckich i sportu

  


Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2016 16:37:35