Aktualności

Unieważnienie wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii

Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 3 marca po zapoznaniu się z odwołaniem Elektorów Wydziału Fizjoterapii, które wpłynęło do Komisji w dniu 1 marca, podjęła decyzję o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii, dokonanego w dniu 29 lutego.

Weekend z Haczkiewiczem

Weekend z Haczkiewiczem

Przez trzy dni, od 4 do 6 marca, w Zieleńcu k. Dusznik trwać będzie „Weekend z Haczkiewiczem”, zorganizowany przez Konwent AWF oraz Stowarzyszenie „Zieleniec”. Chodzi o uczczenie wspaniałej postaci – doc. Bronisława Haczkiewicza, „profesora nart”, nauczyciela akademickiego, przedwcześnie zmarłego w 1981 roku. W bogatym programie sportowo-artystycznym nastąpi m.in. odsłonięcie Jego pomnika autorstwa Agaty Radomskiej1. Odbędzie się także jubileuszowy XXX Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza w narciarstwie alpejskim, rozgrywany corocznie na stokach Zieleńca.

 

Urszula Włodarczyk dyrektorem w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Urszula Włodarczyk dyrektorem w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Fot. Dariusz Gdesz

 

Od wtorku, 23 lutego, doktor Urszula Włodarczyk – pracownik dydaktyczny Zakładu Teorii i Metodyki Lekkoatletyki naszej Akademii jest dyrektorem Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020

W dniu dzisiejszym na trzech wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020, którzy pełnić będą te funkcje od 1 września br. 

Wybrano nowych prorektorów na kadencję 2016-2020

Dzisiaj Kolegium Elektorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrało trzech nowych prorektorów, którzy pełnić będą funkcje od 1 września. Ich kandydatury zaproponował rektor-elekt, dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., wybrany tydzień temu.

Jak wziąć udział w programie Erasmus?

Jak wziąć udział w programie Erasmus?

Biuro programu Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęło właśnie kolejny nabór na studia za granicą. Potrwa on do 26 lutego 2016. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych uczelni współpracujących z AWF Wrocław.

Wybory rektora na kadencję 2016-2020

Wybory rektora na kadencję 2016-2020

Fot. A. Nowak

W sierpniu kończy się bieżąca czteroletnia (2012-2016) kadencja władz uczelni, zarówno w naszej Akademii, jak i we wszystkich polskich uczelniach. Tak więc wiosna tego roku jest „gorącym” okresem wyborów nowych władz uczelnianych na następną kadencję 2016-2020. Wybory przeprowadzane są według odpowiednich przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statutach poszczególnych uczelni. 

Mamy rektora na kadencję 2016-2020

Mamy rektora na kadencję 2016-2020

                                                                                                                                                                           (Fot. Andrzej Nowak)

Habemus rectorem!

Został nim dr hab. Andrzej Rokita, profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pełniący w bieżącej kadencji funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego.

Zmarł prof. Kazimierz Denek – doktor honoris causa naszej Akademii

4 lutego po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych, specjalista w zakresie dydaktyki ogólnej i szkoły wyższej, ekonomiki kształcenia oraz krajoznawstwa i turystyki, wychowawca i edukator wielu pokoleń młodzieży, nauczycieli, pedagogów, instruktorów i kadr naukowych, doktor honoris causa naszej Akademii. Odznaczony krzyżem kawalerskim i oficerskim orderu polonia restituta oraz złotym laurem medalu „Polonia Mater nostra est”. 

Uroczysta gala XXIII Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera AWF i AZS-AWF Wrocław  w 2015 roku

Uroczysta gala XXIII Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera AWF i AZS-AWF Wrocław w 2015 roku

Najlepsi sportowcy w towarzystwie osób wręczających im nagrody. Od lewej: Rafał Omelko, Robert Sobera, Michał Bąbos, Adam Stocki, Juliusz Migasiewicz, Joanna Linkiewicz, Marian Dymalski, Jacek Sutryk, Agata Ozdoba, Zbigniew Korzeniowski, Adam Frąckiewicz, Tomasz Kabała, Anna Tymińska (fot. H. Nawara)

 

19 stycznia, wieczorem, ogłoszono wyniki XXIII Plebiscytu „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca oraz trenera Akademii Wychowania FizycznegoKlubu Sportowego AZS-AWF we Wrocławiu w 2015 roku. Uroczysta gala odbyła się tradycyjnie w hollu pawilonu dydaktycznego im. prof. Z. Zagrobelnego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz naszej Akademii na czele z rektorem – prof. Juliuszem Migasiewiczem, przedstawiciele urzędów województwa dolnośląskiego i urzędu miejskiego, a także sponsorzy nagród dla wyróżnionych w plebiscycie sportowców i trenerów.