Aktualności w kategorii Awanse naukowe

Doktoraty i habilitacje w 2015 r.

Wykaz publicznych obron prac doktorskich oraz uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz na Wydziale Fizjoterapii

Doktoraty i habilitacje w 2014 r.

Wykaz publicznych obron prac doktorskich oraz uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz na Wydziale Fizjoterapii