Aktualności w kategorii Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży

VIII Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży

VIII Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży

13 czerwca odbyły się doroczne, ósme już igrzyska dzieci z chorobą nowotworową, zainicjowane osiem lat temu przez ówczesnego dziekana Wydziału Fizjoterapii naszej Akademii – prof. Marka Woźniewskiego oraz przez prof. Wandę Chybicką – kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.