Aktualności w kategorii Immatrykulacja

Uroczystości immatrykulacyjne 2015/2016

Uroczystości immatrykulacyjne 2015/2016

W sobotę, 3 października, zakończyły się uroczystości immatrykulacyjne studentów rozpoczynających studia w naszej Akademii. Dla większości studentów, rozpoczynających w roku akademickim 2014/2015 studia pierwszego i drugiego stopnia na trzech wydziałach naszej akademii, władze dziekańskie zorganizowały uroczyste immatrykulacje w dniach 20, 22, 23, 24 września w kolejnych grupach i terminach. Uroczystości odbywały się w auli pawilonu dydaktycznego im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego (P-4) w obecności przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich.

Uroczystości immatrykulacyjne

Uroczystości immatrykulacyjne

Główne uroczystości immatrykulacyjne studentów rozpoczynających w roku akademickim 2014/2015 studia pierwszego i drugiego stopnia na trzech wydziałach naszej akademii odbyły się w dniach 20, 23, 24 i 25 września w auli pawilonu dydaktycznego im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego (P-4) w obecności przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich.