Aktualności w kategorii KRASP

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 10 maja wystosowało apel „Uczelnie przeciw rasizmowi”, w którym zwraca się o poszanowanie praw każdego człowieka, kategorycznie przeciwstawiając się wszelkim formom ksenofobii i przejawom rasizmu, wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw. Pod apelem podpisało się 22 rektorów polskich uczelni, zasiadających w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

KRASP we Wrocławiu

KRASP we Wrocławiu

W dniach 15 - 17 października Politechnika Wrocławska gościła uczestników Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichW spotkaniu wzięło udział ponad stu rektorów z całej Polski i około siedemdziesięciu gości reprezentujących świat nauki i środowisko społeczno-gospodarcze uczelni. Trzydniowe obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uświetniły obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Wrocławskiej i wrocławskiego środowiska akademickiego. Prowadził je przewodniczący KRASP – prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Obrady dotyczyły ważnych i aktualnych dla środowiska naukowego tematów.