Aktualności w kategorii Święto uczelni

Święto Nauki Wrocławskiej 2015

Święto Nauki Wrocławskiej 2015

Pierwszy z prawej rektor naszej Akademii - prof. J. Migasiewicz, z lewej reprezentanci nagrodzonej "Kaliny" z prof. nadzw. M. Soberą (fot. UMed)

 

Tegoroczne listopadowe obchody Święta Nauki Wrocławskiej miały wyjątkowy charakter, ponieważ święcono także Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. W uroczystościach naszą Akademię reprezentował rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Laureatem Nagrody im. Profesora Józefa Dudka został nasz uczelniany zespół pieśni i tańca ludowego „Kalina”.

Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015

Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015

W piątek, 23 października, po raz trzynasty swoje święto obchodziła społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla uczczenia dnia urodzin pioniera, współzałożyciela i pierwszego rektora naszej Almae Matris – prof. dr. hab. Andrzeja Klisieckiego.

Święto Nauki Wrocławskiej

Święto Nauki Wrocławskiej

Od wielu lat uczelnie wrocławskie obchodzą dzień 15 listopada jako Święto Nauki Wrocławskiej na pamiątkę pierwszych po wojnie, w 1945 roku, wykładów dla studentów ówczesnej uczelni: Uniwersytetu i Politechniki, wygłoszonych przez światowej sławy uczonych: na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym przez profesora Kazimierza Idaszewskiego i na Wydziale Lekarskim przez prof. Ludwika Hirszfelda.

Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W piątek, 24 października, po raz dwunasty swoje święto obchodziła społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla uczczenia dnia urodzin pioniera, współzałożyciela i pierwszego rektora naszej Almae Matris – prof. dr. hab. Andrzeja Klisieckiego. Obchody Święta Uczelni odbywają się co roku w październiku, honorowane uroczystym posiedzeniem Senatu Uczelni.