Aktualności w kategorii Wybory 2016

Dodatkowe wybory na Wydziale Nauk o Sporcie

16 czerwca odbyły się dodatkowe wybory trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk o Sporcie, w wyniku których na funkcję prodziekana ds. nauczania została wybrana dr Aneta Stosik – adiunkt w Katedrze Komunikacji i Zarządzania, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Sportu, pełnomocnik dziekana ds. koordynacji praktyk menedżerskich na specjalności menedżera sportu na kierunku wychowania fizycznego. 

Wybory prodziekanów na Wydziale Fizjoterapii

Wybory prodziekanów na Wydziale Fizjoterapii

Zespół dziekański Wydziału Fizjoterapii wybrany na nową kadencję. Od prawej: J.Marusiak, A.Skrzek, D.Wójtowicz, K.Rożek-Piechura (fot. M.Lewandowski)

 

Dzisiaj, 22 marca, odbyły się wybory na prodziekanów Wydziału Fizjoterapii w kadencji 2016-2020. Kolegium Elektorów Wydziału Fizjoterapii głosowało na kandydatury przedstawione przez dziekana-elekta, dr hab. Annę Skrzek, prof. nadzw.

Wybory prodziekanów oraz ponowny wybór dziekana Wydziału Fizjoterapii

Dzisiaj, 11 marca, odbył się kolejny etap wyborów władz uczelni na kadencję 2016-2020. Wybrano prodziekanów na dwóch wydziałach: Wychowania Fizycznego i Nauk o Sporcie oraz powtórzono wybory dziekana na Wydziale Fizjoterapii.

Unieważnienie wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii

Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 3 marca po zapoznaniu się z odwołaniem Elektorów Wydziału Fizjoterapii, które wpłynęło do Komisji w dniu 1 marca, podjęła decyzję o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Fizjoterapii, dokonanego w dniu 29 lutego.

Wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020

W dniu dzisiejszym na trzech wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020, którzy pełnić będą te funkcje od 1 września br. 

Wybrano nowych prorektorów na kadencję 2016-2020

Dzisiaj Kolegium Elektorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrało trzech nowych prorektorów, którzy pełnić będą funkcje od 1 września. Ich kandydatury zaproponował rektor-elekt, dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., wybrany tydzień temu.

Wybory rektora na kadencję 2016-2020

Wybory rektora na kadencję 2016-2020

Fot. A. Nowak

W sierpniu kończy się bieżąca czteroletnia (2012-2016) kadencja władz uczelni, zarówno w naszej Akademii, jak i we wszystkich polskich uczelniach. Tak więc wiosna tego roku jest „gorącym” okresem wyborów nowych władz uczelnianych na następną kadencję 2016-2020. Wybory przeprowadzane są według odpowiednich przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statutach poszczególnych uczelni. 

Mamy rektora na kadencję 2016-2020

Mamy rektora na kadencję 2016-2020

                                                                                                                                                                           (Fot. Andrzej Nowak)

Habemus rectorem!

Został nim dr hab. Andrzej Rokita, profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pełniący w bieżącej kadencji funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego.